Ledig stilling som prosjektkoordinator

Vi søker nå etter en driftig person med bakgrunn fra utvikling og innovasjon til en spennende stilling som prosjektkoordinator ved vårt Verksted for integrerte helsetjenester!

Vil du være med å utvikle morgendagens helsetjenester?

Verksted for integrerte helsetjenester ligger i Bright House i Mustad næringspark og er et unikt samarbeid mellom kommunene i Gjøvikregionen, Helseinn, NTNU, Sykehuset Innlandet og Fagskolen Innlandet. Målet med verkstedet er å utvikle bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester gjennom et sterkere samarbeid på tvers av kommuner, sykehus og akademia. Vi søker nå en allsidig prosjektkoordinator som skal bidra til å utvikle verkstedet i tett samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen og folkehelseklyngen Helseinn.

Helseinn søker etter en engasjert og selvstendig prosjektkoordinator, som vil bidra til å skape aktivitet og nye samarbeidsprosjekter i verkstedet. Du vil bli tilsatt i Helseinn og rapportere til daglig leder i Helseinn. Som en del av Verksted for integrerte helsetjenester vil du jobbe tett med offentlig sektor, akademia og næringsliv. Du vil være med å utvikle og konseptualisere prosjekter gjennom å se muligheter for samarbeid på tvers av sektorer, og bidra til å finne nye og bedre løsninger. Vi ser etter deg som er uredd, som tør å fremme forslag og drive frem prosjekter i komplekse strukturer.

 

Kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning, gjerne innen innovasjon, tjenestedesign, organisasjonsutvikling, ledelse eller tilsvarende
  • Erfaring med prosjektarbeid innen utvikling og innovasjon
  • Teft for å se større sammenhenger og muligheter på tvers av komplekse organisasjoner og fagfelt   

Egenskaper:

  • Engasjert
  • Selvstendig
  • Tillitsskapende

Vi kan tilby:

  • Spennende og variert arbeid i en organisasjon i stor utvikling
  • Stor grad av selvstendighet og fleksibilitet i arbeidet
  • Varierte og spennende oppgaver med mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
  • Lyse og fine kontorlokaler i Bright House i Mustad Næringspark på Gjøvik 

Tiltredelse snarest. Stillingen er et engasjement til 31.12 2021, med mulighet for forlengelse. Stillingen er finansiert ved årlig tilskudd fra Statsforvalteren og det forventes at det blir gitt midler i til sammen tre år. Lønn etter avtale. Arbeidssted er i Bright House i Gjøvik, men noe reisevirksomhet må påregnes. Spørsmål om stillingen kan rettes til Mari Knudsen (mobil 41 85 92 12).

Søknad og CV sendes til Mari Knudsen (mari@helseinn.no). Søknadsfrist 9. april.