Partnere

Som partner i Helseinn blir din virksomhet en del av vår unike samarbeidsplattform. Nettverket består i dag av partnere fra både offentlig- og privat sektor, akademia og frivilligheten. Gjennom samarbeidet kan dere finne nye samarbeidspartnere eller utvikle nye løsninger og tjenester på tvers av fagområder. Dere får også eksklusiv tilgang til kompetansen som finnes i Helseinn-nettverket.

Deler din virksomhet Helseinns mål og visjon, og ønsker å samarbeide med andre på tvers av sektorer? Da ønsker vi dere inn i nettverket. Som partner i Helseinn betaler dere en årlig deltakeravgift basert på virksomhetens størrelse (innbyggertall i kommunen eller antall ansatte i bedriften).

Partnerkriterier:

  • Virksomheten deler Helseinns mål om å styrke arbeidet for en god folkehelse og bærekraftige helsetjenester i Innlandet med innbyggeren i fokus
  • Virksomheten har en etablert tilknytning til Innlandet og leverer eller tilbyr tjenester/løsninger/produkter som bidrar til nettverkets måloppnåelse
  • Virksomheten kan sette av ressurser for å delta i nettverkets aktiviteter, samt forankre slik deltakelse internt

Bli partner