Aktuelt

Hernes Institutt har i 70 år jobbet helhetlig med arbeidsrettet rehabilitering. Som en del av feiringen arrangerer vi en fagdag den 13. juni, sammen med blant annet Tepas Kompetanse og Høgskolen i Innlandet.
«Vi brukte metodikken og det vi hadde lært – og fikk penger til alt» sier Eirunn Bjørkheim, som sendte søknader både til Helseteknologiordningen og Statsforvalteren i Innlandet etter deltakelse på Helseinns Smart Søknad kurs - og fikk full pott.
Evondos tilbyr elektronisk medisineringsstøtte som kan benyttes til ett bredt spekter av brukere – og tilpasses den enkeltes behov. Bli kjent med erfaringer fra større og mindre kommuner i Innlandet som bruker Evondos!
Nyskapende teknologi åpner dører for bedre liv for personer med funksjonsvariasjoner, og vi står overfor en spennende tid hvor inkludering og innovasjon går hånd i hånd. Selv om vi har kommet langt gjenstår det mye arbeid for å sikre at hver eneste person får den tilgangen til helseteknologi de fortjener.
Den nye Innovasjon Norge-ordningen hub-node gir resultater. Helseinn, sammen med Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster var det første samarbeidet som fikk innvilget støtte fra ordningen, og har nå samarbeidet i 2 år om å tilrettelegge for vekst for norske helseselskaper og styrke samarbeid på tvers i helseøkosystemet. Vi gleder oss til et tredje år med NH2 Helse i 2024!
VR i helse-dagen gikk av stabelen 16. november, som en del av den større konferansen Nordic VR Forum. Over 300 personer tok turen innom Hamar Kulturhus denne dagen, både fysisk og digitalt. Nytt av året var et eget forskningsspor, og en lekeplass for utprøving av VR-løsninger for helsesektoren.
Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte. Mandag 5. juni samlet vi rundt 120 deltakere, både digitalt og fysisk i Verksted for integrerte helsetjenester på Gjøvik, for et intensivt og spennende seminar med tema sikkerhet og personvern i digital hjemmeoppfølging.
Det er med stor glede vi kan meddele at vi sammen med Sykehuset Innlandet og PICTA i Sverige har fått søknaden om finansiering til prosjektet «Prehospital Video i Samverkan 2 (PreViS2)» innvilget av Interreg Sverige-Norge! I tillegg har norsk side også fått godkjent søknad om medfinansiering fra Innlandet Fylkeskommune.
Kjenner du til, eller er du del av innovasjons- og forskningsprosjekter hvor VR/AR-teknologi benyttes innen helse? Er din bedrift eller organisasjon aktiv innenfor VR/AR i helsevesenet, og du ønsker å presentere prosjektet ditt? Da ønsker vi dine innspill til programmet under VR i helse-dagen!
Gjennom vårt program for søknadsutvikling; Smart Søknad, kunne Kreftforeningen sammen med Montebellosentret hente midler hos Dam Stiftelsen for å utvikle et helt nytt tilbud til pårørende. Med prosjektet “Fra pårørende til etterlevende” kan partnerne nå tilby bedre oppfølging og veiledning i etterkant av kreftforløp.
Under mandagens årsmøte ble Ingeborg Hartz valgt til ny styreleder i Helseinn. Ingeborg er direktør for forskning og innovasjon i Sykehuset Innlandet, og er godt kjent med Helseinn etter mange års arbeid innad i styret.
I fjor høst koblet vi masterstudenter i interaksjonsdesign ved NTNU med representanter fra Helsefellesskapet Innlandet. Resultatet er et spennende samarbeidsprosjekt hvor studentene skal få bidra til å utvikle en felles modell for tjenesteutvikling, med støtte fra Helseinn.
I Helseinn elsker vi samarbeid og læring på tvers, og vi vet hvor verdifullt nettverksarbeid er. Derfor er vi glade for å inngå et samarbeid med Digi Innlandet, som er et nettverk bestående av alle kommunene i Innlandet.
Vi har skyhøye forventninger til en bils tekniske evne til å varsle og ta oss dit vi vil, når vi vil. På samme måte skal vi også kunne forvente forsvarlig helsehjelp til forsvarlig tid - basert på ny medisinsk kunnskap og data.
For 6. året på rad er Røde Kors med på å gjøre bekymringene litt mindre for de som av ulike årsaker opplever hverdagen utfordrende. I år ønsket vi å sløyfe julegaver til ansatte slik at beløpet heller kunne gå til gavekort på matbutikk som blir delt ut til innbyggerne i lokalsamfunnet. 
21. november samlet kommunene i Nord-Gudbrandsdal, Sør-Østerdalen og Valdres seg sammen med mange gode samarbeidspartnere i Verksted for integrerte helsetjenester for å kick-starte prosjektet Digital hjemmeoppfølging Innlandet.
Sammen med flere av våre partnere i nettverket fikk vi delta på Helseinnovasjonsdagen på Hamar Katedralskole i regi av Ungt Entreprenørskap!
November startet med et brak da vi satte besøksrekord for Nordic VR Forum på Hamar Kulturhus. Over 200 deltakere tok turen for å lære mer om bruken av VR innen helsetjenesten.
Et spennende samhandlingsprosjekt på tvers av landegrenser som har bidratt til å sette videoassistert beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester på kartet er nå avsluttet med brask og bram, og konklusjonen er klar - dette er bare starten!
Sykehuset Innlandet var først ute i Norge med å utstyre ambulansearbeidere med hodekamera for toveiskommunikasjon med legevaktslege eller spesialist ved sykehus. Nå følger andre helseforetak etter.
6. april kunne sykepleierstudentene ved Høgskolen i Innlandet endelig presentere sine prosjekter de har jobbet med i løpet av den fem ukers lange innovasjonscampen, som har vært en del av den obligatoriske undervisningen i emnet Folkehelse.
Pandemien krevde raske løsninger og nye arbeidsformer. Det ble tatt grep og funnet nye og kreative modeller, men også tilført ekstra midler. Samtidig ble det også gjort en formidabel innsats av mange aktører for å sy sammen og levere nye løsninger på kort tid. Hva ble gjort riktig her og hva kan vi lære av det som fungerte? Går det nå mot lysere tider innen e-helse?
I fjor gikk startskuddet for prosjektet PreVis, et Interreg-prosjekt Helseinn er partner i hvis formål er å undersøke hvilke gevinster som kan utløses ved bruk av videokommunikasjon i prehospitale tjenester. Denne uken har vi vært i Göteborg for å planlegge videre fremdrift i prosjektet!
Med en helsesektor i endring er det avgjørende at de i pasientnære yrker også er kjent med innovasjonsarbeid. Denne våren har vi derfor en helt egen innovasjonscamp for sykepleiestudentene ved Høgskolen i Innlandet!
Lillehammerbedriftene Ikomm og Eidsiva Bredbånd jobber nå sammen for å finne ut hva slags muligheter som finnes for at din og min private teknologi kan benyttes ved mottak av trygghetsalarm eller hjemmetjenester fra kommunen.
Sammen med fagpersoner fra Sykehuset Innlandet, NTNU, HiNN og Fagskolen Innlandet arrangerte vi 26. januar et digitalt arbeidsmøte for å styrke samarbeidet mellom sykehus og akademia, samt skape grobunn for nye forsknings- og innovasjonssamarbeid.​
Sammen med USHT tilbyr vi nå et lynkurs i velferdsteknologi! Ved å etablere en helhetlig forståelse og felles mål sikrer man at alle berørt av teknologisk utvikling innen helse- og omsorgssektoren har felles referanseramme og begrepsapparat.
Vi lanserte høsten 2020 et eget akseleratorprogram for å hjelpe våre partnere til å utvikle gode innovasjons- og forskningssøknader. Programmet, som er støttet av Innlandet fylkeskommune, har gitt fantastiske resultater. Tilsammen har prosjektene fått innvilget 5,7 millioner i tilskudd fra ulike nasjonale og regionale programmer!
Helseinn har over flere år samarbeidet godt med Hamarregionen Utvikling og innovasjonsmiljøene i PARK gründer- og næringshus. Vi er derfor veldig glade for at vi nå kan etablere et kontor i PARK og dermed komme enda tettere på bedriftene, kommunene i Hamarregionen og ikke minst næringsklyngen VRINN!
Klara er 92 år, hun bor hjemme i sin egen bolig i Søndre Land kommune, og med kronisk leggsår må hun jevnlig på kontroll hos kirurgisk poliklinikk på sykehuset i Gjøvik. Hun er dårlig til beins, og gruer seg ofte til reisen. Helst skulle Klara ønske at hun ikke hadde trengt å reise så ofte til Gjøvik. Hvordan kan vi møte Klaras behov?
Vi gjentar suksessen og åpner nå opp for påmelding til vårt akseleratorprogram! Du vil få tett oppfølging og bistand i prosessen, og det er helt gratis for våre partnere i klynga.
Endelig er vi i gang med interregprosjektet prehospital video i samverkan (PreViS) sammen med Sykehuset Innlandet og PICTA, hvor vi nå skal undersøke hvilke gevinster som kan utløses ved bruk av videokommunikasjon.
Har du en Idé til et innovasjonsprosjekt som kan gjøre offentlig sektor bedre, eller er du i gang med å utforme en søknad om et innovasjonsprosjekt? Da kan du ha nytte av å være med på prosjektverksted i regi av Forskningsrådet!
Vi i Helseinn tror at samskaping og innovasjon kan flytte fjell, og nå tilbyr vi skreddersydde kræsjkurs i innovasjon tilpasset din virksomhet!
Digital teknologi gir mulighet for at helsetjenester kan ytes effektivt på avtand. Bruk av hodekamera, videokonsultasjoner og tilgang til felles journal har vært testet ut, og alt startet på en workshop i regi av Helseinn.
Pasienter med kroniske lungelidelser er en stor og ressurskrevende pasientgruppe som mottar tjenester på tvers av omsorgsnivåene. Sykehuset Innlandet (SI) har nå fått innvilget 380 timer i prosessveiledning fra InnoMed for å utvikle helhetlige helsetjenester til lungepasienter i Innlandet sammen med kommunene i helseregion Sør-Gudbrandsdal.
En modell for integrerte prehospitale tjenester vil tilføre stor verdi til desentraliserte strøk i både Innlandet og Norge. Sykehuset Innlandet er nå i gang med et spennende prosjekt, sammen med Engerdal og Trysil, for å utforme en Innlandsmodell for å sikre kompetanse og likeverdige tjenester også til de som bor i grisgrendte strøk.
Det finnes mange muligheter for finansiering. Men hvor starter man, og hvordan skrives en god prosjektsøknad? Gjennom vårt akseleratorprogram har våre medlemmer fått god drahjelp og veiledning med prosessen.
Forrige uke gikk Nordic VR Forum 2020 av stabelen for fjerde året på rad, og sammen med Sykehuset Innlandet og Vrinn fikk vi æren av å starte med en helt egen VR i helse-dag!
Teknologi og digitalisering gir oss enorme muligheter, men samtidig vet vi at feil bruk av teknologi kan føre til økt opplevelse av ensomhet og utenforskap. For å imøtekomme det økende behovet for omsorgstjenester, er vi avhengig av at alle tilgjengelige ressurser samarbeider om oppgavene. Vi er stolte over å stå i bresjen for et slikt prosjekt sammen med en rekke andre kommuner og private aktører i Innlandet!
Sammen med NTNU, Sykehuset Innlandet og Gjøvikregionen Utvikling åpnet Helseinn et nytt verksted for integrerte helsetjenester. Med dette verkstedet går Innlandet foran og viser vei for hvordan vi kan jobbe sammen på tvers av sektorer, fag og miljøer for å utvikle mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester.
I verkstedet vil det legges til rette for pilotering og testing av nye samarbeidsmåter, tjenestemodeller og utstyr, i tett samspill mellom relevante tjenester, teknologibedrifter og fagmiljøer ved NTNU.
Helse- og omsorgssektoren er under stort press, nå mer enn noen gang. Vi er derfor helt avhengige av å tenke nytt, og etablere en mer bærekraftig tjenestemodell. Nå lanserer vi et kompetanseprogram for innovasjon, hvor målet er øke antallet innoagenter rundt omkring i ulike institusjoner.
Det finnes mange muligheter for finansiering og støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og RFF Innlandet. Mens det kan være krevende å vite hvor man skal starte, og hvordan man skal utvikle en god prosjektsøknad. Nå tilbyr vi tett oppfølgning og bistand i søknadsprosessen for våre medlemsbedrifter.