Call for speakers - VR i Helse-dagen 2023

Som en del av konferansen Nordic VR Forum arrangeres VR i helse- dagen 16. november 2023 i Hamar. Du kan nå melde inn ditt bidrag!

VR i helse-dagen er en møteplass og nettverksarena for erfaringsutveksling fra prosjekter i ulike faser. I tillegg er det en lærings- og demonstrasjonsarena for praktisk bruk av VR (virtuell virkelighet), AR (utvidet virkelighet) samt tilstøtende teknologier innen helsesektoren.

Vi søker bidrag

Kjenner du til, eller er du del av innovasjons- og forskningsprosjekter hvor VR/AR-teknologi benyttes innen helse? Er din bedrift eller organisasjon aktiv innenfor VR/AR i helsevesenet, og du ønsker å presentere prosjektet ditt? Da ønsker vi dine innspill til programmet under VR i helse-dagen! Disse skal presenteres gjennom korte innlegg eller praktisk demonstrasjon, slik at det kan bidra til læring og erfaringsutveksling. Send inn en kort beskrivelse av bidraget/ prosjektet innen 1. august via dette Google-skjemaet.

Nytt av året er et forskningsspor, hvor PhD-studenter og masterstudenter kan presentere sine prosjekter innenfor rammen av VR/AR, spesielt de som fokuserer på helse.

Målgruppen for VR i helse-dagen er helsepersonell, forskere, lærere/pedagoger, innovasjonsmedarbeidere, ledere, teknologer eller andre som har interesse for temaet. Ingen forkunnskaper innen VR er nødvendig.

Program og påmelding

Endelig program vil bli publisert på www.vrforum.no. Påmelding åpnes i løpet av august måned på www.vrforum.no/tickets

Om konferansen:

Arrangeres av Helseinn, VRINN, Sykehuset Innlandet. Går av stabelen 15-16 november 2023 for 7. gang, og har tidligere blitt gjennomført med over 750 deltakere fra 20 nasjoner. Innlandet Fylkeskommune og Norges Forskningsråd har siden starten støttet arrangementet. Mer informasjon og oppsummering av tidligere Nordic VR Forum på www.vrforum.no