Call for speakers – VR i helsedagen 2021

16. november arrangeres VR i helse-dagen 2021, som en del av Nordic VR Forum. Vi ønsker nå forslag til bidrag velkommen!

VR i helse-dagen (“VR in Health Day”) går av stabelen digitalt og fysisk 16. november i Hamar. Arrangementet er en møteplass og nettverksarena for erfaringsutveksling fra prosjekter i ulike faser, samt en lærings- og demonstrasjonsarena for praktisk bruk av VR (virtuell virkelighet), AR (utvidet virkelighet) og tilstøtende teknologier innen helsesektoren.

Vi søker bidrag

Har du kjennskap til eller er du del av innovasjons- og forskningsprosjekter hvor VR/AR-teknologi benyttes innen helse? Da ønsker vi dine innspill til bidrag til programmet som kan presenteres gjennom korte innlegg eller praktisk demonstrasjon, for å bidra til læring og erfaringsutveksling på området. Send inn en kort beskrivelse av bidraget/prosjektet ditt innen 6. september til papers@vrforum.no 

Målgruppen for VR i helse-dagen er helsepersonell, forskere, lærere/pedagoger, innovasjonsmedarbeidere, ledere, teknologer og andre som har interesse for temaet. Arrangementet vil ha en folkelig tilnærming til temaet og det er ikke nødvendig med forkunnskaper innen VR.

Program og påmelding

VR i helse-dagen gjennomføres på norsk. Endelig program ferdigstillelse fortløpende og vil kunne ses på www.vrforum.no/program. Påmeldingen åpnes i løpet av august måned på www.vrforum.no/tickets.

Om Nordic VR Forum

I 2020 deltok 750 deltagere fra 20 nasjoner, og i 2021 arrangeres Nordic VR Forum for femte gang. Siden starten er arrangementet blitt støttet av Innlandet fylkeskommune og Norges Forskningsråd. I 2021 blir arrangementet fysisk, men vil også streames digitalt. Datoen for Nordic VR Forum er 16.-17. november. Mer informasjon om program, billettpriser og bestilling finner du på www.vrforum.no.

Se oppsummering av tidligere Nordic VR Forum her:

Nordic VR Forum 2020 – https://www.youtube.com/watch?v=1XuH0XxRa8U

Nordic VR Forum 2019 – https://www.youtube.com/watch?v=G7qW9zFELls