Digital samhandling i pasientforløp

Digital teknologi gir mulighet for at helsetjenester kan ytes effektivt på avtand. Bruk av hodekamera, videokonsultasjoner og tilgang til felles journal har vært testet ut, og alt startet på en workshop i regi av Helseinn.

I tett samarbeid med Sykehuset Innlandet, kommuner og innovasjonsaktører i Innlandet, er det nå avsluttet et stort prosjekt med fokus på digital samhandling i pasientforløp. Digital teknologi gir mulighet for at helsetjenester kan ytes effektivt på avtand, og bruk av hodekamera, videokonsultasjoner samt tilgang til felles journal har vært testet ut.

Dette prosjektet startet med en workshop i regi av Helseinn, hvor vi inviterte inn flere kommuner og bedrifter fra nettverket vårt. I samarbeid med Sykehuset Innlandet prøvde vi å finne ut hvordan man kan jobbe enda bedre og mer effektivt innenfor prehospitale tjenester. I løpet av workshopen fikk vi fram behov fra klinikere ute i felt, og bedriftene presenterte teknologi som kunne bidra til bedre kommunikasjon og beslutningsstøtte. Sammen utarbeidet vi nye ideer og former for samhandling, som endte opp i dette store innovasjonsprosjektet som styres av Sykehuset Innlandet. Jeg synes dette er et godt eksempel på hvordan representanter fra sykehus, kommuner og bedrifter kan jobbe sammen for å finne nye løsninger innenfor helsesektoren.

Samhandling på tvers av sektorer bidro etterhvert til et stort innovasjonsprosjekt, med flere kommuner og flere arbeidspakker. Et samarbeid mellom det private og det offentlige har bidratt til nye måter å jobbe på, bruk av ny teknologi, og ikke minst latt oss lære av hverandre. Med en prosjektvarighet på to år, har over seksti personer vært involvert og det har blitt gjennomført 150 arbeidsmøter.

Bruk av hodekamera på ulykkessted

Alle pasienter må få en individuelt tilpasset behandling. Behandling må tilpasses ut fra skadetype og skadested, og vil derfor gå utover de prosedyrene ambulansepersonell følger. Når lege er med på video og ser hele skadesituasjonen kan man i samarbeid gi behandling som er individuelt tilpasset og dermed bedre for pasienten.

Hodekamera og flerparts-konsultasjon

Moderne hjerneslagsbehandling er blitt mer avansert. Riktig behandling bidrar til betydelig bedre resultat for pasienten og det er avgjørende viktig at pasienten transporteres til riktig behandlingssted så fort som mulig – enten trombolyse eller trombektomi/trombefisking.

Når ambulansepersonell mistenker slag kan de koble opp både legevakt og slagvakt i felles videokonsultasjon. Det er viktig med erfaring i å vurdere riktig behandling ved slag. Hjerneslag i bakre skallegrop kan være spesielt vanskelige å skille fra andre tilstander og veiledning fra nevrolog kan være veldig nyttig.

Etterkontroll via video

Pasientforløpene «Hoftebrudd» og «Hjerneslag» har flyttet oppfølgingskontrollene ut av sykehuset og erstattet de med videokonsultasjon, med bistand fra helsepersonell i kommunen eller ved Lokalmedisinsk senter.

For å gjennomføre kontrollene utenfor sykehuset, kreves det dedikerte ressurser ved LMS/kommuner som har ansvar for å ta imot pasientene og som eventuelt deltar under konsultasjonen. Det er utarbeidet nye rutinebeskrivelser for gjennomføring av konsultasjonene og samarbeidet viser at kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene gir bedre utnyttelse av ressurser og læring på tvers, samt at kortere reisevei for pasientene gir en betydelig tidsbesparende gevinst, både for pasienter, pårørende og samfunnet.

Tilgang til felles journalsystem

To leger ved Kommunalt medisinsk senter i Ringsaker kommune fikk i løpet av prosjektet tilgang til sykehusets journalsystem DIPS, noe som gir raskere og mer effektiv avklaring om pasienter som får behandling både på sykehus og i kommune. Med tilgang i DIPS, kan legene lettere finne svar om for eksempel legemiddelliste, uten å måtte gå via legene på sykehuset.

Dette er ingen løsning som kan breddes per i dag. Helse- og Omsorgsdepartementet har startet et nasjonalt prosjekt hvor et utvalg dokumenter av sentrale journalopplysninger fra DIPS kan hentes ut via pasientenes Kjernejournal. Forutsatt vellykket prøveperiode, planlegges det gjøre dokumentdelingen tilgjengelig i Kjernejournal i løpet av 2021.

 

Prosjektet ble presentert i et webinar 22. januar 2021, og hvis du ønsker mer info så finner du opptaket ved å trykke på denne lenken.