Selvstendighet i eget liv

Evondos medisineringstjeneste sørger for trygg medikamentell behandling og muliggjør et mer selvstendig liv.

Medisineringsroboten er brukervennlig med kun én stor knapp å trykke på for å motta medisinen, og gir veiledning i å ta medisinen ved hjelp av lyd- og lyssingnaler, med instruksjoner som både fortelles ved hjelp av tale og vises med tekst på skjermen.

Dette er Evondos

- Evondos Gruppen, leverandøren av Evondos-tjenesten og Medido - tjenesten, er det ledende selskapet i Europa når det kommer til automatiserte medisindispenseringssystemer.
- Det automatiserte systemet er utviklet for å møte behovene til hjemmetjenesten, eldre eller andre bruker av hjemmetjenester, samt de profesjonelle omsorgshjem som betjener dem.
- Med over 600 helseorganisasjoner, byer eller kommuner som kunder over hele Norden og Nederland, er gruppen ansvarlig for titalls millioner korrekt utleverte medisinposer - med en etterlevelses grad på 99 prosent og mer enn 800 000 sparte arbeidsdager.

Les mer om Evondos her

14. mai inviterer vi til fagdag i Hamar sammen med Evondos.

Denne dagen vil du høre erfaringer fra større og mindre kommuner i Innlandet som bruker Evondos. Du får innblikk i det meste, fra forankring, økonomi og organisering – til erfaringsdeling fra tjenesten i flere kommuner og fra ulike perspektiver. Kort oppsummert: et felles treffpunkt for kommuner i Innlandet til erfaringsdeling rundt bruk av elektronisk medisineringsstøtte!

Kanskje du får en ny idé til hvordan dere kan jobbe med elektronisk medisineringsstøtte i din kommune?

Ikke bare byr vi på lunsj, men når dagen er omme vil du sitte igjen med god kjennskap til hvilke muligheter som ligger i Evondos som elektronisk medisineringsstøtte, mange gode erfaringer fra nabokommuner, og mulighet for nye bekjentskap og videre samarbeid.

 

Tid og sted

Dato: 14. mai 2024
Tidspunkt: 10-14
Hvor: Thon Partner Hotel Victoria, Strandgata 21 Hamar

Åpne kart

Program

10.00 Velkommen- Introduksjon v. Evondos & Helseinn

 10.10 Foredrag Stange kommune v. Thomas Motrøen

 -Hvorfor Evondos medisineringsroboter: Organisering, forankring og økonomi. 

10.40 Foredrag Hamar kommune v. Laila Rønning Paulsen og Nikoline Andresen     
 Erfaringsdeling fra bruk av Evondos i Psykisk Helse 
 
11.10 -12.00 Lunsj & Mingling 
 
12.00 Foredrag v. Mari Arnesen, sykepleier Evondos
  – Hjelpemidlet Evondos: Hvilke behov kan medisineringsroboten dekke? 
12.30 Foredrag Vågå kommune, Anita Stokstad & Siv Monika Horten 
 –Erfaringsdeling fra hjemmetjenesten i Vågå 
 
13.00 – 13.10 Pause 
 
13.10 Foredrag v. Tove Irene Bakken, sykepleier Evondos   
 «Men elektronisk medisinering passer vel ikke for pasienter med demens?» 
 
13.40 Felles diskusjon og erfaringsdeling om brukerutvelgelse 
 
14.00 Slutt

Deltakelse er gratis, men krever påmelding. Trykk her for å melde deg på!