Fagskolen Innlandet lanserer høyere fagskolegrad for helsefagarbeidere

Gjennom et supersamarbeid med flere av partnerne i Helseinn har Fagskolen Innlandet utviklet en helt ny utdanning for helsefagarbeidere kalt Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid. Prosjektet startet som et tverrfaglig samarbeid allerede i 2022, og har nå resultert i Norges første høyere fagskolegrad for helsefagarbeidere.

Lærerne Grethe Brendløkken Nilsen, Monica Skartseth Nilssen og Anne Marte Pettersbakken, sammen med prosjektleder Else-Renate Zmuda og assisterende rektor og avdelingsleder helsefag, Line Narvesen Jørgentvedt. Foto: Henning Raae

Utdanningen er utviklet i samarbeid med KS og med prosesstøtte fra Helseinn, og viser viktigheten av å jobbe på tvers av fag og sektorer for å møte fremtidens kompetansebehov. Udanningen er den første i sitt slag i Norge, og er et godt svar på Helsepersonellkommisjonens rapport Tid for handling, som understreket behovet for økt kompetanse til helsefagarbeiderne.

– Skal vi løse de utfordringene vi står overfor, er vi nødt til å gi helsefagarbeiderne en mulighet og en kompetanseutvikling for å i større grad imøtekomme nye oppgaver, sier assisterende rektor og avdelingsleder helsefag ved Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt.

Stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen, Kamzy Gunaratnam. Foto: Henning Raae

Det nye studiet består av seks emner som vil bidra til å styrke den kliniske kompetansen til helsefagarbeideren. Målgruppen for studiet er helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten med en tidligere fagskolegrad. Studiet er samlingsbasert med digitale og fysiske samlinger ved Gjøvik, Kongsvinger og Elverum.

Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam fikk æren av å klippe snoren under den offisielle åpningen 15. februar . Hun la vekt på at det er et stort behov for økt kompetanseutvikling blant helsefagarbeidere, slik at de er i posisjon til å ta nye oppgaver. 

Er du interessert i studiet og vil vite mer? Les mer på Fagskolen Innlandets nettsider.