Fantastiske resultater med Helseinns akseleratorprogram!

Vi lanserte høsten 2020 et eget akseleratorprogram for å hjelpe våre partnere til å utvikle gode innovasjons- og forskningssøknader. Programmet, som er støttet av Innlandet fylkeskommune, har gitt fantastiske resultater. Tilsammen har prosjektene fått innvilget 5,7 millioner i tilskudd fra ulike nasjonale og regionale programmer!

En rekke av våre partnere har deltatt i programmet som er ledet av FoU-rådgiver Rannveig Finsveen. IKOMM AS, Eidsiva Bredbånd og Lillehammer kommune var blant aktørene som fikk innvilget et forskningsprosjekt fra RFF Innlandet, sammen med forskere fra Høgskolen i Innlandet og NTNU. Revmatismesykehuset er en annen aktør som fikk tilslag på 1,4 millioner i prosjekttilskudd fra Stiftelsen Dam. Prosjektet skal utvikle en fleksibel modell innen revmatologisk behandling som sikrer at aktuelle behandlings- og oppfølgingstilbud er tilgjengelige regionalt og tilpasset den enkeltes behov. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk Revmatikerforening Elverum og Norske Kvinners Sanitetsforening.

I tillegg er vi glade for å meddele at divisjon for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet fikk innvilget sin søknad om forprosjekt til Pilot Helse, hvor de skal utrede en helhetlig digital løsning som gir sanntidsinformasjon om pasienters helsetilstand og behandlingseffekt gjennom bruk av Big data og maskinlæring.

Vi er så glade for at vi kan bidra til å utvikle de gode ideene som finnes blant partnerne våre, og ikke minst koble dem med relevante aktører og samarbeidspartnere i vårt nettverk.

Jobber du med en søknad eller har du en prosjektidé og kan tenke deg å delta? Til høsten setter vi i gang med ny runde! Mer informasjon finner du her.