Fasilitering

Helseinn har god erfaring med å fasilitere tverrfaglige og tverrsektorielle prosesser og workshops på ulike nivåer, fra oppstart til behovskartlegging og idéutvikling.

Vi tilbyr veiledning og bistand innen prosessledelse og fasilitering til våre partnere på forespørsel. Vi bistår i ulik grad fra planlegging til gjennomføring og etterarbeid. Veiledning og fasilitering kan gis både fysisk og digitalt. Utviklingsprosesser og prosjekter som involverer flere av partnerne i nettverket prioriteres.

Skal du i gang med en utviklingsprosess eller et prosjekt og er usikker på hvordan du kan legge opp en workshop for å involvere, engasjere og sikre konkrete resultater? Ta kontakt med oss for å drøfte form og fremgangsmåte.