Felles modell for tjenesteutvikling for Helsefellesskapet Innlandet

I fjor høst koblet vi masterstudenter i interaksjonsdesign ved NTNU med representanter fra Helsefellesskapet Innlandet. Resultatet er et spennende samarbeidsprosjekt hvor studentene skal få bidra til å utvikle en felles modell for tjenesteutvikling, med støtte fra Helseinn.   

Det hele startet med et ønske fra Helsefellesskapet Innlandet om en felles modell for tjenesteutvikling, som beskriver de ulike fasene og aktivitetene i et utviklingsløp. Hensikten med en slik modell er å sikre en felles forståelse av hvordan vi jobber sammen i tjenesteutvikling, som er godt forankret i både kommuner og sykehus. Det finnes allerede mange gode modeller og verktøy i dag, og vi ønsker derfor å bygge på de erfaringene som er gjort. Med denne modellen ønsker vi å støtte de som har mindre erfaring med å være prosessledere i utviklingsprosjekter, skape et felles språk og forståelse, og gjøre det enklere å kommunisere om hvor man befinner seg i prosjektløpet. 

 

Masterstudentene fra studiet interaksjonsdesign ved NTNU fikk i oppgave å lage ett konsept innen tre fokusområder knyttet til utvikling av fellesmodell for tjenesteutvikling for Helsefellesskapet Innlandet. Gjennom bruk av designmetodikk og med veiledning fra rådgivere i Helsefellesskap og Helseinn, har prosjektet resultert i økt innsikt og kunnskap. I fortsettelsen av dette har Helseinn skissert et konsept for en helhetlig modell som skal videreutvikles gjennom prototyping og testing i samarbeid med Helsefellesskapet. 

En prototype av en nettside for denne modellen skal være en viktig komponent i videre utvikling og testing av konseptet. Utviklingen av denne nettsiden skjer i samarbeid med to bachelorstudenter i webutvikling. Institutt for design ved NTNU er en av samarbeidspartnere i Verksted for integrerte helsetjenester på Gjøvik,  og sammen planlegger vi flere samskapende prosesser i løpet av våren.