Grensesprengende samhandlingsprosjekt

Endelig er vi i gang med interregprosjektet prehospital video i samverkan (PreViS) sammen med Sykehuset Innlandet og PICTA, hvor vi nå skal undersøke hvilke gevinster som kan utløses ved bruk av videokommunikasjon.

Foto: Sykehuset Innlandet

Nå har startskuddet for prosjektet prehospital video i samverkan (PreViS) gått, som er finansiert av Interreg Sverige-Norg. Prosjektet skal undersøke behov, pilotere løsninger og kartlegge gevinster som kan utløses ved bruk av videokommunikasjon i prehospitale tjenester. Prosjektet som ledes av svenske Prehospital ICT-arena (PICTA) sammen med Sykehuset Innlandet, og har et tyvetalls antall partnere og interessenter i både Sverige og Norge.

Helseinn er en av prosjektets partnere og skal bidra til å etablere et triple-helix miljø for å fremme nettverksbygging og samarbeid på tvers av akademia, bedrifter og tilbydere av prehospitale tjenester.

PreViS skal bidra til forskning, teknisk utvikling og innovasjon innen videokommunikasjon som beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester. Målsettingen er at flest mulig pasienter skal få optimal behandling der de bor, også i grisgrendte strøk. Gevinstene vil potensielt være færre sykehusinnleggelser, riktig behandling i tide samt lage et fundament for utvikling av nye kommersielle løsninger.

Programansvarlig i PICTA, Hanna Maurin Søderholm, forklarer hvorfor prosjektet vil fremme tilgang til prehospitale tjenester av god kvalitet.

Användning och nyttiggörande av digitala verktyg som till exempel video går generellt långsamt inom sjukvården, i det prehospitala i synnerhet. Trots att det finns många konkreta lösningar är barriärerna enorma för att det som är vardagsteknik i resten av samhället ska nå ett bredare genomslag i den mobila sjukvården och därmed skapa vårdnytta av nye kommersiella lösningar.

Øvrige hoveddeltakere i prosjektet består av kommunene Sel og Trysil, regionene Värmland, Dalarna og Västra Götland i Sverige, samt akademia ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, PreHospen vid Högskolan i Borås, og Chalmers tekniska högskola.

Sammen skal nå bedrifter, helsesektoren og akademia arbeide for å pilotere bruk av prehospitale videoløsninger i større skala.

Helseinn gleder seg til å bidra i etableringen av en felles, grenseoverskridende samarbeidsarena for å fremme samskaping og innovasjon på tvers av sektorer og landegrenser.

PICTA och övriga projektparter ser samverkan som helt avgörande för projektets framgång, avslutter Hanna Maurin Söderholm.

Om PreViS:

  • Projektnavn: Prehospital Video i Samverkan – PreViS
  • Varighet: Til og med september 2022
  • Projektpartnere: Sykehuset Innlandet, Helseinn, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Sel kommune, Trysil kommune, PICTA, PreHospen ved Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, Region Värmland, Region Dalarna og Västra Götalandsregionen.
    • Andre deltakere: Lom kommune, Åmot kommune, Stor-Elvdal kommune, JodaPro AS, Cisco Systems Norge AS, Ikomm AS, Zyberia AS, LangO AS, Lemen Media, GM-Medical AB, Axis Communications AB, CSAM Health Solutions, Nilsson Special Vehicles AB, Aweria AB, Medfield Diagnostics AB, Ortivus AB, Ambulansproduktion i Sandviken AB, Digital Health, Karlstads universitet.
  • Finansieringskilde: Interreg Sverige-Norge