Marie Sigstad Lande

Prosjektmedarbeider

Marie er utdannet sykepleier og har i tillegg en mastergrad i folkehelse fra Universitetet i Tromsø. Hun har erfaring fra klinisk arbeid og fagutvikling i spesialisthelsetjenesten, samt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor kvinnehelse.