Ragnhild Nilsen

Ragnhild Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

Med bakgrunn i statsvitenskap og digital markedsføring har Ragnhild bred erfaring med kommunikasjonsarbeid og strategi for større bedrifter i Norge.

Å sette individet i fokus og forbedre folkehelsen vil på sikt gagne oss alle. For meg er det viktig å synliggjøre de gode ressursene som allerede finnes, og å løfte frem de gode ideene som møter befolkningens løpende behov.