Tom Vegard Johnsen

Tom Vegard Johnsen

Rådgiver design

Tom Vegard har en bachelor i teknologidesign og ledelse, og en master i interaksjonsdesign fra NTNU. Han har lang erfaring med produktutvikling av forflytningshjelpemidler, hvor han jobbet med hele utviklingsprosessen fra idé til ferdig produkt. Tom Vegard motiveres av å jobbe visuelt, fra innsikt, til ideer og konsepter hele veien frem til gode helhetlige løsninger med brukeren i sentrum. Han er sertifisert av DOGA til å gjennomføre dybdekurs i designdrevet innovasjon, og brenner for å gjøre komplekse utfordringer mer overkommelig gjennom bruk av designmetodikk.

Jeg liker å tenke enkelt og gjøre det enkelt. Jeg mener det viktigste aspektet ved gode produkter og tjenester er best mulig brukeropplevelse, og jeg blir ekstra glad hvis det i tillegg ser bra ut!