Tom Vegard Johnsen

Tom Vegard Johnsen

Prosjektkoordinator

Tom Vegard har utdannelse i teknologidesign og ledelse, og har de siste to årene studert master i interaksjonsdesign ved NTNU i Gjøvik. Han har lang erfaring med produktutvikling av forflytningshjelpemidler, hvor han har jobbet med hele utviklingsprosessen fra ide til ferdig produkt. Tom Vegard motiveres av å jobbe visuelt, fra innsikt, til ideer og konsepter hele veien frem til gode helhetlige løsninger med brukeren i sentrum.

Jeg liker å tenke enkelt og gjøre det enkelt. Jeg mener det viktigste aspektet ved gode produkter og tjenester er best mulig brukeropplevelse, og jeg blir ekstra glad hvis det i tillegg ser bra ut!