Elektronisk medisineringsstøtte

Evondos tilbyr elektronisk medisineringsstøtte som kan benyttes til ett bredt spekter av brukere – og tilpasses den enkeltes behov. Bli kjent med erfaringer fra større og mindre kommuner i Innlandet som bruker Evondos!

Teamarbeid i helsetjenesten

Teamtrening og teamarbeid er med på å sikre gode pasientoverføringer både i og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Nasjonal helse og sykehusplan for 2020-2023 påpeker at kompetanse i å jobbe tverrfaglig og i team ikke kommer av seg selv, derfor inviterer vi til deg som helsepersonell til å lære mer om temaet fra Anne Vifladt v/NTNU som innehar doktorgrad i tematikken!

Fullt! Dagskurs i søknadsutvikling

Har du en god prosjektidé til et utviklingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller forskningsprosjekt og jobber med en søknad om finansiering? Eller ønsker du å lære å jobbe med søknader på en måte som øker sjansen for å lykkes? Sjekk ut vårt tilbud Smart Søknad!

Kunstig intelligens i turnusplanlegging

Hvordan kan kunstig intelligens være et nyttig verktøy i turnusplanlegging? Vi har invitert bedriften SynPlan til å dele sine erfaringer, og vi får høre hvordan Trondheim og Oslo kommune har tatt det i bruk.

Mat og sosial bærekraft

Sammen med Folkelig og Innlandet fylkeskommune arrangerer vi en møteplass for folkehelse i Innlandet, hvor temaet er mat og sosial bærekraft rettet mot barn i barnehage- og skolealder!

VR i helse-dagen

For fjerde året på rad arrangeres en helt egen VR i helse-dag, og programmet er proppet full av lærerike innlegg! Ingen forkunnskaper om VR er nødvendig denne dagen, det holder at du er nysgjerrig. Det er mulig med både digital og fysisk deltakelse.

Digital nettverkssamling

Velkommen til ny og uformell nettverkssamling for alle partnere i Helseinn! Ta med deg kaffekoppen og sett av en time til å bli bedre kjent med andre partnere i nettverket, og hør om spennende prosjekter som pågår.

Brukertesting og trygg datautveksling

Sammen med Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster retter vi fokus mot brukertesting, brukerinvolvering i testing og trygg datautveksling i den digitale transformasjonen i helsevesenet. Vi presentere erfaringer, innsikter og beste praksis fra ledende aktører i helsesektoren, samt diskutere ulike metoder og verktøy for å involvere brukere i utviklings- og testprosesser.

Lynkurs i digitalt kreativt samarbeid

Har du noen gang lurt på hvordan man kan jobbe mer kreativt i digitale prosesser? Eller syns du det er tungt å sitte i lange Teams-møter for å løse en utfordring? Nå inviterer vi til et lynkurs hvor du kan lære enkle måter å (sam)arbeide mer kreativt digitalt!

Lynkurs i digitalt kreativt samarbeid

Har du noen gang lurt på hvordan man kan jobbe mer kreativt i digitale prosesser? Eller syns du det er tungt å sitte i