Tilbakeføring til arbeidslivet – et ansvar for mange aktører

I rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet er det mange samfunnsaktører som hver har sin del av ansvaret. Er de mange involverte partene en forvirrende bremsekloss? Hvordan kan vi inkludere flere i arbeid enn vi gjør i dag?
Hernes Institutt, Tepas Kompetanse, advokatfirmaet Ness Lundin, Høgskolen i Innlandet og Helseinn inviterer til en temadag for å sette fokus på disse problemstillingene og belyse noen av mulighetene som finnes for å få til sømløse forløp.

Tilbakeføring til arbeidslivet – et ansvar for mange aktører

I rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet er det mange samfunnsaktører som hver har sin del av ansvaret. Er de mange involverte partene en forvirrende