8. mai 2024

Åpning av Innolab Otta

Tidspunkt: 12:00-15:00 | Sted: Nord-Gudbrandsdal videregående skole, Skansen 9, Otta

Vi inviterer til åpning av vårt nye innovasjonsverksted Innolab ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta. Verkstedet er et samarbeid mellom kommunene i regionen, Helseinn, Innlandet fylkeskommune og Interkommunalt Politisk Råd. Her vil vi legge til rette for samarbeid, kreativ problemløsning, utvikling og testing av nye tjenester og teknologi innen helse og utdanning. Bli med på åpningsfest og bli bedre kjent med verkstedet og hva det skal brukes til!

Program

12.00 Lunsj og mingling

12.30 Velkommen, ved rektor Kristin Undseth og Ingrid O. Busterud, Helseinn

12.45 Hvorfor skal vi jobbe med innovasjon i kommunene? Ved Arild Kongsrud, kommunalsjef helse i Sel kommune

13.00 Innovasjon og samarbeid for vår felles helsetjeneste, Ingeborg Hartz, forskningsdirektør i Sykehuset Innlandet og styreleder i Helseinn

13.15 Pause

13.30 Offisiell åpning ved ordfører Eldri Siem og fylkesvaraordfører Hanne Alstrup Velure

13.50 Ny teknologi og nye arbeidsmetoder i sykehus og kommuner. Elise Kolås, innovasjonsrådgiver i Sykehuset Innlandet og Marita Aaheim, prosjektleder i IPR Nord-Gudbrandsdal

14.15 Raskere læring og bedre trening med VR. Hanne Flåten Skarstein og Are Søby Vindfallet, Making View

14.45 Avslutning

15. 00 Slutt

Innolab er samlokalisert med klimalabben ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta.