13. august 2024

Debatt

Arendalsuka: Utfordringer med tverrsektoriell samhandling i norsk helsesektor

Tidspunkt: 08:30-09:30 | Sted: Innoventi, Torvet 1a, 4836 Arendal

Prosjektet “Prehospital Video I Samhandling” (PreViS2) har avdekket samhandlingsutfordringer i norsk helsevesen, spesielt ved bruk av videoløsninger for tjenesteutvikling. Norsk Helsenett og Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett (HDO), til tross for å være nasjonale tjenesteleverandører, er begrenset av retningslinjer som ikke støtter samhandling. 

Dagens lovverk gjør det utfordrende å tilby likeverdige tjenester over hele linjen, og kompliserer mulighetene for effektiv samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenestene, noe som ofte gjør samarbeid vanskelig. Dette krever politiske tiltak for å forbedre tverrsektoriell samhandling. 

Velkommen til debatt om temaet under Arendalsuka!

Program: 

Velkommen v/ Marie Sigstad Lande, Helseinn

Innlegg: Barrierer for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten v/ Peder Stokke, innovasjonsrådgiver Sykehuset Innlandet og Tor Sætrang, kontaktperson e-helse Innlandet

Innlegg: Barrierer og løsninger fra et leverandør-perspektiv v/ Frode Johansen, divisjonsdirektor Norsk Helsenett

Paneldebatt med:
Truls Vasvik, helsepolitisk talsperson for Ap på Stortinget
Frode Johansen, divisjonsdirektør Norsk Helsenett
Peder Stokke, innovasjonsrådgiver Sykehuset Innlandet
Tor Sætrang, kontaktperson e-helse Innlandet
Nils Halvor Gryting, paramedic og prosjektleder Sykehuset Innlandet
Moderator: Marie Sigstad Lande, rådgiver Helseinn

Arrangementet blir ikke streamet, men vi gjør opptak og vil gjøre tilgjengelig en video i etterkant. 
Arrangementet er en del av programmet under Arendalsuka, og krever ingen påmelding.