22. mars 2024

Digitalt møte

Årsmøte i Helseinn

Tidspunkt: 10:00-11:00 | Sted: Teams
   

Velkommen til digitalt årsmøte i Helseinn!
Årsmøtet foregår i Microsoft Teams 22. mars klokken 10-11. Alle medlemsvirksomheter som har betalt kontingent har stemmerett ved årsmøtet.

Har du saker du ønsker behandlet ved årsmøtet må disse sendes til styret senest fem uker før årsmøtet (frist 15.februar). Saker kan meldes inn til daglig leder Ingrid O. Busterud (Ingrid@helseinn.no)
Under finner du foreløpig saksliste. Sakspapirer vil sendes ut til alle påmeldte senest én uke i forkant av møtet.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering. Registrering av stemmeberettigede
3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
4. Orientering fra virksomheten 2023 – fra daglig leder og styreleder
5. Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning
6. Valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomité og revisor
7. Annet

Vel møtt!