27. mars 2023

Digitalt møte

Årsmøte i Helseinn

Tidspunkt: 14:00-15:00 | Sted: Teams

Velkommen til digitalt årsmøte i Helseinn!

Helseinn er en ideell forening som består av medlemsvirksomheter fra offentlig, privat og frivillig sektor. Forenings formål er å bidra til bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester. Alle medlemsvirksomheter som har betalt kontingent har stemmerett ved årsmøtet (én stemme per virksomhet).

Under finner du foreløpig saksliste. Sakspapirer vil sendes ut til alle påmeldte senest én uke i forkant av møtet.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Konstituering. Registrering av stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
  4. Orientering fra virksomheten 2022 – fra daglig leder og styreleder
  5. Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning
  6. Valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomité og revisor
  7. Annet

Vi håper å se mange av dere her. Vel møtt!