21. mars 2024

Konferanse

Barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser

Tidspunkt: 11:00-15:00 | Sted: Auditorium 1, Terningen Arena, Elverum

Hvordan kan digitale løsninger bidra til økt trygghet, mestring, selvstendighet og deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser? 

I samarbeid med Norway Health Tech, Innlandet Fylkeskommune og NAV hjelpemiddelsentral ønsker vi velkommen til en inspirerende dag med erfaringsdeling, nettverk og utstilling av teknologi og digitale løsninger til mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi setter fokus på samhandling og bruk av teknologi for og til denne brukergruppen.  

Vi inviterer til et program med aktuelle innledere og brukerhistorier, og utstilling og dialog med relevante leverandører. Målgruppen for dette arrangementet er fagpersoner som jobber med barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser, ledere, politikere, forskere, studenter, samt helseteknologiselskaper som leverer løsninger til brukergruppen. 


Program
 

11:00   Lunsj og besøk hos utstillere      

11:30   Velkommen v/ Ingrid Busterud, daglig leder Helseinn  

11.35   Åpningsinnlegg v/ Even Aleksander Hagen, statssekretær Kultur- og likestillingsdepartementet

11:45   Nasjonalt program for VFT til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Erfaringer, muligheter og utfordringer v/ Else Kristin Tobiassen, KS 

12:00   Digitalt innenforskap for mennesker med funksjonsvariasjoner v/ Ine Holt, ergoterapeut og Jone Storsnes, brukerrepresentant, Trysil kommune   

12:20   Pitch av digitale løsninger fra helseteknologiselskaper  

12:40   Pause og besøk hos utstillere 

13:20   Milla Says, kommunikasjonsteknologi hvor selvstendighet og samhandling gjør tegn til tale tilgjengelig for flere v/ Hilde-Sofie Mordt, Milla Says

13.35   Mer frihet og verdighet ved bruk av bleiesensor hos voksne med utviklingshemning v/ Beate Lindhjem og Ulf Harry Evensen, Fredrikstad kommune

13.50   Aktiv deltakelse og beslutningsstøtte ved bruk av digitale planer v/ Vidar Antonsen og Morten Berger, Avdeling for for nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus

14.05   Hvordan tilrettelegge for brukermedvirkning på systemnivå ved hjelp av digitale løsninger v/ Karl Erik Wiig, brukerrepresentant og Lars Ole Bolneset, tilrettelegger og tolk

14:20   Juridiske og etiske dilemmaer v/ Tor Sætrang, nettverkskoordinator velferdsteknologi i Innlandet

14.50   Avslutning

15:00   Takk for i dag

 

Norway Health Tech har skrevet en artikkel om temaet og konferansen, HER kan du lese den!


Fagdagen er gratis, men krever påmelding på grunn av bevertning.
NB! Ledsagere kan meldes på på lik linje som andre deltakere.


Ønsker du å være utstiller? Meld interesse her.