3. oktober 2023

Seminar

Brukertesting og trygg datautveksling

Tidspunkt: 12:00-14:00 | Sted: Helsecampus Stavanger

Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn har gått sammen for å drive frem sikker digital transformasjon i helsesektoren gjennom klynge-til-klynge samarbeidet NH2-helse.

 

Som en del av denne satsingen arrangerer vi en serie faglige arrangementer gjennom hele 2023, og vårt neste arrangement setter fokus på brukertesting, brukerinvolvering i testing og trygg datautveksling i den digitale transformasjonen i helsevesenet. Denne dagen vil vi presentere erfaringer, innsikter og beste praksis fra ledende aktører i helsesektoren, samt diskutere ulike metoder og verktøy for å involvere brukere i utviklings- og testprosesser.

Arrangementet retter seg mot en målgruppe bestående av ledere og ansatte innen helse- og omsorgssektoren, samt relevante leverandører, akademia og forskere. Målgruppen inkluderer de som jobber med digitalisering, personvern, innovasjon og innkjøp i helsetjenesten.

Arrangementet vil finne sted den 3. oktober 2023 på Helsecampus Stavanger, og det vil også være mulighet for digital deltakelse. Vi ønsker å inkludere så mange som mulig uavhengig av geografisk plassering.

Dato: 3. oktober 2023, kl 12-14

Sted: Helsecampus Stavanger, med mulighet for digital deltakelse

Pris: Gratis