23. november 2022

Seminar

Ensomhet og digitalt utenforskap

Tidspunkt: 09:30-14:00 | Sted: Terningen Arena

Temaet ensomhet og utenforskap er fortsatt like aktuelt, til tross for at pandemien er over. Gjennom prosjektet “Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre” har vi gjort oss viktige erfaringer. Vi inviterer til seminar på Terningen Arena, hvor vi oppsummerer prosjektet og diskuterer hvordan vi sammen kan ha fokus på dette viktige temaet videre.

Prosjektet har møtt mange utfordringer underveis, men vi har også gjort oss viktige erfaringer sammen. Det som er sikkert, er at ensomhet og utenforskap er problemstillinger som vi må fortsette å jobbe sammen om, på tvers av kommuner, og i samarbeid med frivilligheten.

Agenda

09:30 Velkommen og praktisk info

09:40 Oppsummering av prosjektet «Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre» ved Tor Sætrang

  • Læringspunkter
  • Hva må vi jobbe videre med?

10:05 Tilbakemeldinger/diskusjon

10:15 Generasjonskontrakten ved Sigbjørn Johnsen

10:30 Digivenn ved Iselin Vistekleiven og Tone Haraldsen (Livsglede for eldre)

10:55 Pause/mingling

11:05 KOMP som verktøy for å bekjempe ensomhet og hindre utenforskap ved No Isolation

11:30 LUNSJ

12:00 Workshop

  • Hvordan fange opp de som opplever seg ensomme?
  • Hvilke konkrete tiltak kan din kommune gjøre?
  • Hvordan «adoptere» de gode erfaringene fra Digivenn i din kommune?

13:15 Pause

13:30 Oppsummering av dagen/presentasjon av arbeidet i workshopen

14:00 SLUTT