14. mars 2024

Digitalt møte

HelseINNsikt med Folkelig

Tidspunkt: 11:00-12:00 | Sted: Teams

Bli kjent med Matjungelen som verktøy for mat og måltider i barnehage og SFO

Barn spiser mange måltider i barnehage og skole/SFO i løpet av oppveksten, noe som gjør det til viktige folkehelsearenaer som har betydning for barnas kosthold og deres muligheter til å etablere gode matvaner i framtiden. Matjungelen er et gratis aktivitetsprogram utviklet av Folkelig, hvor barna får leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden. 

I dette webinaret får du lære mer om Matjungelen, om hvordan barnehager og SFO bruker det i dag og hvordan kommuner, barnehage og skole/SFO kan implementere aktivitetsprogrammet lokalt. Det blir mulighet til å stille spørsmål til Folkelig. 

Målgruppe: ansatte i kommuner (skolesjef, barnehagesjef, oppvekstrådgiver, folkehelsekoordinator mm), barnehagestyrer, ped.ledere, rektor og SFO-ledere. 

Mer om Matjungelen og Folkelig: 

 Matjungelen er utviklet av den sosiale entreprenøren Folkelig, på bestilling fra Helsedirektoratet.  Aktivitetsprogrammet er forankret i Nasjonal faglig retningslinje, og hos Utdanningsdirektoratet som kvalitetssikret støttemateriell til rammeplanen.  Matjungelen er en gratis gavepakke til arbeidet med mat, helse og bærekraft i barnehage og SFO. I Matjungelen finnes det mange kvalitetssikrede og pedagogiske aktiviteter som personalet kan bruke sammen med barna, i tillegg til faglig påfyll, inspirasjon og oppskrifter. 

Fram til nå er det 620 barnehager og 767 SFOer, fordelt på 230 kommuner over hele landet som er påmeldt aktivitetsprogrammet. Evalueringer så langt viser at Matjungelen er nyttig for- og godt tilpasset arenaen. Både personalet, foreldre og barn er fornøyd og mener det skaper engasjement hos barna. I tillegg ser det ut til å bidra til økt fokus på både frukt og grønt, fullkorn og fisk i matserveringen. 

 

Meld deg på nedenfor for å få tilsendt møtelenke!