23. april 2024

Digitalt møte

HelseINNsikt med Gammel Nok Omsorg

Tidspunkt: 11:00-12:00 | Sted: Teams

Bli kjent med Gammel Nok Omsorg som sosial leverandør av personell innen helse og omsorg

Parallelt med at Norge vil trenge flere arbeidstakere i fremtiden, kvitter arbeidslivet seg med stadig flere, enten gjennom frivillig eller ved tvungen avgang. I dette paradokset har Gammel Nok funnet sin nisje og sin visjon.

Gammel Nok tror at tilgang på arbeid tilpasset den enkeltes behov og motivasjon vil øke livskvaliteten hos den enkelte og gjøre at flere står i arbeid lengre. Dette vil igjen bidra til å dekke inn noe av gapet mellom behovet for arbeidskraft og tilgjengelig arbeidskraft i fremtiden.

Gammel Nok er et bemanningsselskap og en tjenesteleverandør som formidler kvalifisert personell over 50 år.


I dette webinaret
vil du bli kjent med Gammel Nok Omsorg AS, og hvordan deres sosiale entreprenørskap bidrar til å skape individuelle muligheter og samfunnsnytte. Målet deres er å bidra til å løse noen av samfunnets utfordringer med å skaffe nok kompetent arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren, og å øke livskvaliteten til de ansatte gjennom en meningsfylt hverdag.

Helse- og omsorgsleder i Hamar Kommune, Vigdis Galaaen, vil presentere kommunens erfaringer med å benytte Gammel Nok.

Vernepleier Eli Berntsen vil fortelle om hvordan det er å jobbe som pensjonist hos Gammel Nok, og om sin arbeidshverdag som vikar i hjemmetjenesten i Hamar. En av seniorene fra “Gammel Nok Skolen” som kjører brukere med demens til dagsenter vil også fortelle om jobben sin. 

Det vil være anledning til å stille spørsmål til Gammel Nok.

Målgruppe: Ansatte i kommune og stat. Politikere, boligutbyggere og NAV. 

Mer om Gammel Nok Omsorg AS

Gammel Nok har i samarbeid med PWC utviklet et system for måling av sosial effekt som gir oss årlig og kvartalsvise rapporter. Systemet sikrer oss nødvendig og kontinuerlig styringsinformasjon om vår sosiale effekt. Dette vil sikre at vi fremover kan utvikle vårt arbeid på en måte som både ivaretar og øker den sosiale effekten.

Eldre hjelper eldre vil være en del av løsningen på de utfordringer samfunnet har med å finne tilstrekkelig arbeidskraft innen helse og omsorg.

Her finner du mer informasjon om Gammel Nok.