31. januar 2023

Seminar

Smarte og sikre sykehus

Tidspunkt: 10:00-12:00 | Sted: Health2B i Forskningsparken, Oslo

Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte. Under dette arrangementet får du presentert erfaringer fra samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og sykehus, utfordringer og nøkkelfaktorer for å lykkes, krydret med kunnskap fra forskningsmiljøer som er langt fremme på tema. Brukerstemmen er selvfølgelig også inkludert.

Sikker digital transformasjon i helse er et stort og viktig tema som Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn samarbeider for å løfte i klynge-til-klynge samarbeidet NH2-helse. Hvordan? Jo, gjennom blant annet en serie arrangementer i løpet av 2023.

Sykehusene er først ut: Vi trenger nemlig sikre, smarte sykehus. Målgruppen for dette arrangementet er ledere og ansatte innen helse som jobber med digitalisering, personvern, innovasjon og innkjøp samt leverandører og akademia.

Blir du med oss 31. januar får du oppdatert deg på ny forskning og kunnskap om feltet, og ikke minst innsikt i behovene til helsetjenesten. Målet vårt er at kunnskapen og samarbeidet rundt tematikken skal øke.

  • Hva: Webinar om sikre, smarte sykehus
  • Hvor: Health2B, Forskningsparken, Oslo og med mulighet for å delta digitalt
  • Når: 31. januar, kl. 10:00 – 12:00

Program:

· Velkommen og innledning v/Health2B ansvarlig og Norway Health Tech

· DNV og sikre smarte sykehus – sikkerhet, en forutsetning for bygg-digitalisering v/Petter Myrvang, DNV

· SFI NORCICS – forskning på informasjonssikkerhet i kritiske sektorer: Hva vet vi og hvorfor relevant for sikre sykehus. v/Ottar Henriksen, NTNU og Sykehuset Innlandet HF,

· Norwegian Cyber Range: Simulering for håndtering av informasjons- og cybersikkerhetshendelser v/ Norwegian Cyber Range

PAUSE, 10 minutter

· Sikre, Smarte, sykehus: Oslo Universitetssykehus (OUS) v/ OUS

· “Stay Safe” Sikkerhet og dataflyt. v/Ann-Elisabeth Ludvigsen, Egde.

· Sikkerhet og personvern fra et brukerperspektiv v/jurist Christine Schjerven, Kreftforeningen

· Hvordan ivaretar helsenæringen sikkerhet og personvern? Perspektiver fra en leverandør