2. november 2023

Folkehelse

Mat og sosial bærekraft

Tidspunkt: 09:00-15:00 | Sted: Verksted for integrerte helsetjenester, Bright House, Gjøvik

Sammen med Folkelig og Innlandet fylkeskommune arrangerer vi en møteplass for folkehelse i Innlandet, hvor temaet er mat og sosial bærekraft rettet mot barn i barnehage- og skolealder!

 

Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler verktøy for både lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Målet er å redusere sosiale ulikheter i helse, og skape et inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Folkelig bruker ofte mat som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og har flere landsdekkende prosjekter som Smaksverkstedet og Matjungelen.

Denne dagen får du et innblikk i nasjonale og regionale utfordringer innen mat og folkehelse hos barn, og du får høre litt om ulike satsninger i Innlandet. Du får også en introduksjon til Folkelig sine tilbud, samtidig som det blir tid til erfaringsdeling. Vi skal også jobbe med å finne løsninger sammen.

Målgruppen for dette arrangementet er folkehelsekoordinatorer og -rådgivere, ledere innenfor skole og oppvekst, og andre som jobber med barn i kommunene, i tillegg til frivillige organisasjoner og privat næringsliv som jobber med og er interessert i temaet.

NB! Arrangementet streames ikke – kun mulighet for fysisk deltakelse.

Program:

09.00 – Velkommen v/ Helseinn

09.20 – Introduksjon til dagens tema v/Folkelig

09.35 – Status regionalt og litt om ulike satsninger og muligheter i Innlandet v/Innlandet fylkeskommune

10.05 – 10.20 Pause

10.20 – 11.15 Introduksjon til Smaksverkstedet og Matjungelen v/Folkelig

11.15 – 11.30 Finansieringsmuligheter v/Helseinn og Folkelig

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Erfaringsdeling i grupper

13.35 – 13.50 Pause

13.50 – 14.45 Verksted med Folkelig

14.45 – 15.00 Oppsummering og takk for i dag