23. februar 2023

Seminar

Oppgavedeling i helsetjenesten

Tidspunkt: 09:00-12:15 | Sted: Verksted for integrerte helsetjenester

Velkommen til seminar om oppgavedeling i helsetjenesten – Hvordan sikre riktig kompetanse på rett sted?

Knapphet på ressurser og kompetanse, krav om effektivisering og en ambisjon om å tilby helsetjenester av høy kvalitet er bakgrunn for at det flere steder i Innlandet jobbes med å se på oppgavedelingen. Dette gjelder både i primær- og spesialisthelsetjeneste i Innlandet. Oppgavedeling handler om hvordan fordele oppgaver på tvers av yrkesgrupper og tjenestenivå, for å sikre en mer fremtidsrettet og bærekraftig drift. Nøkkelen til suksess er å rydde i oppgaver, slik at vi  bruker rett kompetanse på rett sted.

Helseinn og KS Innlandet  inviterer til en formiddag hvor vi deler erfaringer og eksempler fra prosjekter i Innlandet der man har jobbet med oppgavedeling. Vi blir bedre kjent med KS-initiativet “Rusta for Framtida”, og vi vil løfte frem erfaringer fra både kommuner og spesialisthelsetjenesten. Hva skal til for å lykkes med oppgavedeling? Hvorfor er dette så vanskelig?

Du velger om du vil delta digitalt eller fysisk. Ved fysisk deltakelse vil vi legge til rette for god dialog og erfaringsdeling mellom dere som deltar, vi byr på lunsj.

Når? Torsdag den 23. februar kl. 09.00-12.15 (Det fysiske arrangementet avsluttes med felles lunsj fra kl 12.15)

Hvor? Verksted for Integrerte helsetjenster, Bright House, Mustad Næringspark, Gjøvik. Eller digital deltakelse frem til ca kl 11.30

Hvem? Du som arbeider i primær- eller spesialisthelsetjenesten i Innlandet, førstelinjeledere i helse- og omsorgstjenesten, tillitsvalgte samt koordinatorer og prosjektledere som jobber med helsetjenesteutvikling og innovasjon i kommune og sykehus.

På programmet

  • Hei og velkommen
  • Om “Rusta for Framtida” v/ Kristin Måntrøen Lorentzen, KS Innlandet
  • Erfaringer fra kommuner som arbeider med “Rusta for Framtida” og er i prosess med oppgavegliding på flere nivå
  • Presentasjon av prosjekt “Oppgavedeling i sengepost” v/ Sykehuset Innlandet
  • Paneldiskusjon om forutsetninger for å lykkes med oppgavedeling og faktorer som kan bidra til at man ikke lykkes i like stor grad.
  • Oppsummering av presentasjoner og diskusjon
  • (Digital sending avsluttes ca kl 11.30)
  • Erfaringsdeling i grupper: Bli bedre kjent med metoder og verktøy som har blitt brukt i de ulike prosjektene, diskuter og still spørsmål, del erfaringer og bygg nettverk.