2. oktober 2024

Fagdag

Regional fagdag mestringsteknologi

Tidspunkt: 09:00-15:15 | Sted: Innolab, Skansen 9, 2670 Otta

Hvordan kan digitale løsninger bidra til økt trygghet, mestring, selvstendighet og deltakelse?

Kommunene i Nord Gudbrandsdalen inviterer til regional fagdag med tema mestringsteknologi. Det ønskes velkommen til en innholdsrik dag fylt med erfaringsdeling, nettverk og utstilling av teknologi og digitale løsninger. 


Målgruppen for arrangementet er kommunale ledere og ansatte innen helse og oppvekst, politikere, samt selskaper som leverer mestringsteknologi.

Program

09.00   Velkommen

09.05   Åpningsinnlegg. Arild Kongsrud, 6K Helse, kommunalsjef i Sel kommune og Ingunn Korsen, 6K oppvekst, kommunalsjef i Dovre kommune.

09.15 Velkommen til Innolab Otta: samarbeidspartnere og bruksområder. Marita Aaheim, prosjektleder Interkommunalt politisk råd og Ivar Vistekleiven, daglig leder Interkommunalt politisk råd

09.35   Pause

09.45   Hvordan rigge fremtidens kommunale tjenester? Muligheter og utfordringsbilde med helseteknologi og digitale tjenester. Iver Sunnset, leder eHelse i Østre Toten kommune

10.20 Digitalt innenforskap for mennesker med funksjonsvariasjoner. Ine Holt, ergoterapeut og Jone Storsnes, brukerrepresentant, Trysil kommune   

10.40   Pause 

10.50  Morgendagens helse og oppvekstarbeidere: hvordan jobber de med teknologi? Kirsti Myrhaug, lærer helsefag Nord-Gudbrandsdal vgs sammen med helse og oppvekstfag elever

11:30 Kunstig intelligens i turnus og timeplanlegging. Ståle Vestre, Visma

11.50 Pitch av digitale løsninger fra mestringsteknologiselskaper  

12.10 Lunsj og besøk hos utstillere. Inkludert visning av helselab ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole, helse og oppvekst fag.

13.30   Ny opplæringslov. Hvordan påvirker den kommunene? Else Kristin Tobiassen og Vitalii Ikoev, KS

13.50 Digital transformasjon til glede og besvær? Eirunn Bjørkheim, innføringsleder e-helse Innlandet.

14.15   Pause

14.25  Erfaringsdeling tverrfaglig samarbeid. Lesjaskog friluftsbarnehage, PPT og Statped

15.00  Avslutning

15.15   Takk for i dag

Super Dad

Fagdagen er gratis, men krever påmelding på grunn av bevertning.

Frist for påmelding: 27. september.

Disse selskapene møter du på stand (oppdateres fortløpende): 

  • Abilia
  • Aseco
  • DignaCare
  • MakingView
  • NetNordic
  • VilMer
  • Visma
  • Vitalthings

 

Ønsker du å være utstiller? Send en epost til Marita.Aaheim@regionkontoret.no