5. juni 2023

Hybrid

Sikkerhet og personvern i digital hjemmeoppfølging 

Tidspunkt: 12:00-14:00 | Sted: Verksted for integrerte helsetjenester

Sikker digital transformasjon i helse er et stort og viktig tema som Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn samarbeider om å løfte i klynge-til-klynge samarbeidet NH2-helse. Hvordan skal trioen få til det? Jo, blant annet gjennom en serie arrangementer i løpet av 2023. I januar var temaet sikre, smarte sykehus, nå tar vi steget videre ut til hjemmet med digital hjemmeoppfølging.  Denne gangen har vi også med oss Norwegian Cluster for Cyber Security!

Sikkerhet og personvern er viktige forutsetninger i digital hjemmeoppfølging, hvor samhandling og deling av data imellom flere ulike tjenester er sentralt. Hva er utfordringsbildet vi står ovenfor, og hvordan kan vi lykkes? Målgruppen for dette arrangementet er ledere og ansatte innen helse- og omsorg som jobber med digitalisering, personvern, innovasjon og innkjøp samt leverandører og akademia.   

Blir du med oss 5. juni får du presentert aktuelle problemstillinger på feltet, og ikke minst innsikt i behovene til helsetjenesten. Målet vårt er at kunnskapen og samarbeidet rundt tematikken skal øke.  

Program 

11:30 Lunsj 

12:00 Velkommen og info om dagen. Helseinn 

12:10 Utfordringsbildet fra et kommuneperspektiv. Tor Sætrang (nettverkskoordinator velferdsteknologi Innlandet) og Marita Aaheim (prosjektleder digital hjemmeoppfølging helseregionsamarbeid Innlandet).   

12:25 Sikker deling av data – hva skal til for å lykkes?  Ann-Elisabeth Ludvigsen og Helene Holte, Egde Consulting 

12:40 Kristine Kleivi Sahlberg fra Vestre Viken HF (avdelingssjef forsknings- og innovasjonsavdelingen) skal snakke om personvern og informasjonssikkerhet i digital hjemmeoppfølging i Vestre Viken

12:55 Pause 

13:10  Kreftrammedes refleksjoner rundt digital hjemmeoppfølging – dette må vi passe på! Unn Beate Salberg v/Kreftforeningen

13:25 Panelsamtale om juridiske dilemmaer i digital hjemmeoppfølging 

 14:00 Avslutning og takk for i dag.  

 

HVOR: Verksted for Integrerte Helsetjenester, Bright House, Gjøvik, og med mulighet for å delta digitalt  

NÅR: 5. juni, kl. 12:00 – 14:00