15. mars 2024

Folkehelse

Søkeverksted Lillehammer: Folkehelse-programmet

Tidspunkt: 09:00-15:00 | Sted: Fakkelgården, Lillehammer

Innlandet fylkeskommune, i samarbeid med Østlandsforskning og Helseinn, inviterer til søkeverksted for kommunene som vil søke om tilskudd til 3-årig tiltaksutvikling fra program for folkehelsearbeid i Innlandet.
Kommuner i Innlandet kan søke om midler, med søknadsfrist 15. mai


Du kan delta på søkeverkstedet med en eller flere fra din kommune, og med eventuelle samarbeidspartnere.
På søkeverkstedet vil du få faglige innledninger relevant for søknadsprosessen, og det vil bli tid til praktisk arbeid med egen idé/prosjekt, erfaringsdeling og veiledning.
Arrangementet er fysisk og krever påmelding. Søkeverkstedet tilbys også på Elverum 8. april


Målgruppe: Søkeverkstedet er åpent for alle, men det er kun kommuner i Innlandet som kan søke. 

Forberedelser:  I forkant av søkeverkstedet bør du/dere forberede en kort skisse over ideen, med utgangspunkt i de første punktene i søknadsskjemaet: kort beskrivelse og bakgrunn for tiltaket, med hvilke regionale/lokale folkehelseutfordringer og -ressurser tiltaket tar utgangspunkt i, og om utfordringene er drøftet i kommunens folkehelseoversikt. 


Les mer om utlysningen og folkehelseprogrammet på fylkeskommunens nettsider.