20. november 2023

Seminar

Teamarbeid i helsetjenesten

Tidspunkt: 13:00-14:30 | Sted: Verksted for integrerte helsetjenester, Bright House, Gjøvik

Foto: Oda Hveem/NTNU

Godt teamarbeid er sentralt for å tilby helsetjenester av god kvalitet, og for å kunne forebygge og minske forekomsten av uønskede hendelser. Anne Vifladt har en Phd i medisin og helsevitenskap med pasientsikkerhetskultur som tema, og vil dele sin kunnskap og gi en smakebit på metodikken TeamSTEPPS®, et forskningsbasert teamtreningsprogram utarbeidet for å optimalisere teamarbeid og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Teamtrening og teamarbeid er med på å sikre gode pasientoverføringer både i og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Nasjonal helse og sykehusplan for 2020-2023 påpeker at kompetanse i å jobbe tverrfaglig og i team ikke kommer av seg selv. Det må læres og det starter allerede i grunnutdanningen av helsepersonell og fortsetter gjennom yrkeslivet ved daglig samhandling, simulering og internundervisning. En metode for å få til dette er å bruke TeamSTEPPS®. Programmet gir helsepersonell kompetanse i å jobbe i team og det skaper en bevissthet om å jobbe sammen til det beste for pasienten.

Målgruppen for dette arrangementet:
Helsepersonell, ledere og annet nøkkelpersonell innenfor alle typer avdelinger i primær- og spesialisthelsetjenesten, og utdanningsinstitusjoner for helsepersonell.

Deltakerne vil få en presentasjon av TeamSTEPPS®, og det blir aktiviteter i grupper.

Les mer om fullstendig kurstilbud fra NTNU her: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv22904

Seminaret er gratis for virksomheter i Helseinn-nettverket,  men krever påmelding via lenken under.