13. juni 2024

Temadag

Tilbakeføring til arbeidslivet – et ansvar for mange aktører

Tidspunkt: 09:00-15:00 | Sted: Auditorium 1, Terningen Arena, Elverum

Veien tilbake til arbeidslivet fra sykdom eller skade – hvordan kan vi bevege oss fra et hinderløp til et sømløst forløp?

Lengre fravær fra arbeidslivet, spesielt av årsaker som skade eller sykdom, gjør det vanskelig å komme tilbake til jobb igjen. Riksrevisjonen har nylig konkludert med at mange pasienter ikke får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, og at samhandlingen imellom spesialist- og kommunehelsetjenesten ikke fungerer godt nok (dokument 3:12 (2023-2024).

I rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet er det mange samfunnsaktører som hver har sin del av ansvaret. Er de mange involverte partene en forvirrende bremsekloss? Hvordan kan vi treffe den enkelte med riktig tiltak og inkludere flere i arbeid enn vi gjør i dag?

 

Hernes Institutt, Tepas Kompetanse, advokatfirmaet Ness Lundin, Høgskolen i Innlandet og Helseinn inviterer til en temadag for å sette fokus på disse problemstillingene og belyse noen av mulighetene som finnes for å få til sømløse forløp. På denne dagen vil du få perspektiver fra ulike samfunnsaktører som er involvert fra en skade eller sykdom oppstår til personen er tilbake i jobb.

Målgruppe for arrangementet: kommuner, fastleger, sykehus og poliklinikker, frisklivssentraler, NAV arbeids- og inkluderingsbedrifter, forsikringsselskap, advokater, politikere.

 

Program

09.00   Velkommen v/ Hernes Institutt og representant fra Helse- og omsorgskomiteen

09.25   Hva betyr utenforskapet på nasjonalt og lokalt nivå v/ NAV Innlandet

09.45   Hva er behovene for arbeidskraft i Innlandet og hvordan kan vi utnytte arbeidskraftreserven? v/ Linn Alicia Slora Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

10.05   PAUSE

10.20  Nedsatt arbeidsevne – en trussel mot livsfundamentet. Pilot-testing av Kulturformuleringsintervjuet (fra DSM-5) i arbeidsrettet rehabilitering v/ Sigrid Helene Kjørven Haug, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og forsker ved Sykehuset Innlandet

10.40   Arbeidsrettet rehabilitering – hva kan spesialisthelsetjenesten bidra med? v/ Randi Brendbekken, seksjonsoverlege ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet

11.00   Har forsikring noe å tilby i rehabilitering tilbake til arbeidslivet og bør de ha en rolle? v/ Jan Gunnar Ness, advokat / partner Advokatfirmaet Ness Lundin DA

11.30   LUNSJ

12.15   Tidlig fokus på arbeid og utdanning i et sykdomsforløp v/ Cecilie Hamnes, avdelingsleder ved avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste, Sunnaas sykehus

12.35   Arbeid som helse i 70 år v/ Åshild Fatland, avdelingsoverlege, Hernes institutt

12.55   Mulighetsrommet – samhandling med gode samarbeidspartnere og valg av riktig arbeidsmarkedstiltak for den enkelte v/ Hege Aakrann Eek, tiltakskoordinator NAV Region Sør-Østerdal

13.15   PAUSE

13.30   Arbeid og inkludering – hva gjøres og hvordan fungerer tiltak?  v/ Tepas kompetanse

14.00   Pasienthistorie v/ Hernes Institutt

14.15   Panelsamtale – hvordan kan vi jobbe sammen for å få til sømløse forløp fra sykdom/skade oppstår til personen er tilbake i jobb? Fem konkrete forslag til politikerne på gode løsninger

14.45   Avslutning

15.00   Takk for i dag!


Fagdagen er gratis, men krever påmelding på grunn av bevertning.

Ønsker du å stå på stand denne dagen, for å vise frem din virksomhet / løsning knyttet til arbeid og rehabilitering? 
Ta kontakt med marie@helseinn.no