13. juni 2024

Fagdag

Tilbakeføring til arbeidslivet – et ansvar for mange aktører

Tidspunkt: 09:00-15:00 | Sted: Auditorium 1, Terningen Arena, Elverum

Veien tilbake til arbeidslivet fra sykdom eller skade – hvordan kan vi bevege oss fra et hinderløp til et sømløst forløp?

Lengre fravær fra arbeidslivet, spesielt av årsaker som skade eller sykdom, gjør det vanskelig å komme tilbake til jobb igjen. Riksrevisjonen har nylig konkludert med at mange pasienter ikke får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, og at samhandlingen imellom spesialist- og kommunehelsetjenesten ikke fungerer godt nok (dokument 3:12 (2023-2024).

I rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet er det mange samfunnsaktører som hver har sin del av ansvaret. Er de mange involverte partene en forvirrende bremsekloss? Hvordan kan vi treffe den enkelte med riktig tiltak og inkludere flere i arbeid enn vi gjør i dag?

 

Hernes Institutt, Tepas Kompetanse, advokatfirmaet Ness Lundin, Høgskolen i Innlandet og Helseinn inviterer til en fagdag for å sette fokus på disse problemstillingene og belyse noen av mulighetene som finnes for å få til sømløse forløp. På denne dagen vil du få perspektiver fra ulike samfunnsaktører som er involvert fra en skade eller sykdom oppstår til personen er tilbake i jobb.

Målgruppe for arrangementet: kommuner, fastleger, sykehus og poliklinikker, frisklivssentraler, NAV arbeids- og inkluderingsbedrifter, forsikringsselskap, advokater, politikere.

 

Program

09.00   Velkommen v/ Aslak Bonde, dagens konferansier
09.10   Åpningsinnlegg v/ Erlend Svardal Bøe, representant Helse- og omsorgskomiteen

09.25   Hva betyr utenforskapet på nasjonalt og lokalt nivå v/ Kersti Grindalen, leder NAV Elverum

09.45   Hva er behovene for arbeidskraft i Innlandet og hvordan kan vi utnytte arbeidskraftreserven? v/ Linn Alicia Slora Kristiansen, seniorrådgiver NHO Innlandet

10.05   PAUSE

10.20  Nedsatt arbeidsevne – en trussel mot livsfundamentet. Pilot-testing av Kulturformuleringsintervjuet (fra DSM-5) i arbeidsrettet rehabilitering v/ Sigrid Helene Kjørven Haug, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og forsker ved Sykehuset Innlandet

10.40   Har forsikring noe å tilby i rehabilitering tilbake til arbeidslivet og bør de ha en rolle? v/ Jan Gunnar Ness, advokat / partner Advokatfirmaet Ness Lundin DA og Nils Jørgen Strøm, rådgivende lege Tryg Forsikring
                Hindrer erstatningsfokus god rehabilitering? v/ Per Oretorp, assisterende generalsekretær Personskadeforbundet

11.15  Fastlegens rolle i oppfølging av et sykefravær v/ Aiken Dybsjord, fastlege, Kommunelegekontoret på Rena

11.30   LUNSJ

12.15   Arbeidsrettet rehabilitering – hva kan spesialisthelsetjenesten bidra med? v/ Randi Brendbekken, seksjonsoverlege ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet

12.35   Tidlig fokus på arbeid og utdanning i et sykdomsforløp v/ Cecilie Hamnes, avdelingsleder ved avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste, Sunnaas sykehus

12.55   Arbeid som helse i 70 år v/ Åshild Fatland, avdelingsoverlege, Hernes institutt

13.15   Mulighetsrommet – samhandling med gode samarbeidspartnere og valg av riktig arbeidsmarkedstiltak for den enkelte v/ Hege Aakrann Eek, tiltakskoordinator NAV Region Sør-Østerdal

13.35   PAUSE   

13.50   Arbeid og inkludering – hva gjøres og hvordan fungerer tiltak?  v/ Irene Stengrundet, Tepas kompetanse

14.20   Panelsamtale – hvordan kan vi jobbe sammen for å få til sømløse forløp fra sykdom/skade oppstår til personen er tilbake i jobb? 

14.50   Avslutning

15.00   Takk for i dag!

 

Ønsker du å stå på stand denne dagen, for å vise frem din virksomhet / løsning knyttet til arbeid og rehabilitering? 
Ta kontakt med marie@helseinn.no 

Fagdagen er gratis, men krever påmelding på grunn av bevertning. Frist for påmelding: 6. juni. 

Disse vil du bli kjent med på stand den 13. juni:

Ideell stiftelse som tilbyr døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
https://hernes-institutt.no/

Arbeids- og inkluderingsbedrift i Trysil og Elverum. https://kompetanse.tepas.no/

Arbeids- og inkluderingsbedrift i Elverum. 
https://www.tunet-elverum.no/

Ideell virksomhet, som leverer spesialisthelsetjenester innen døgnbehandling psykisk helsevern.

https://www.friskstiftelsen.no/

Frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer.
 https://www.fontenehusetgjovik.no/

Videreutdanningen i rehabilitering, samhandling og ledelse.

Arbeids- og inkluderingsbedrift på Gjøvik og Brumunddal