8. februar 2023

WORKSHOP

Veikart for tjenesteinnovasjon

Tidspunkt: 09:00-15:00 | Sted: Verksted for integrerte helsetjenester

Velkommen til en spennende dag i Verksted for integrerte helsetjenester på Bright House, Gjøvik. Sammen med KS og Helsefellesskapet inviterer Helseinn særlig deg som jobber i kommune, spesialisthelsetjenesten eller frivillig sektor i Innlandet til å lære mer, og teste ut “Veikart for tjenesteinnovasjon”. Fokus for dagen blir Helsefellesskapets strategiske satsingsområde om kunnskapsbasert praksis og hvordan bygge et lærende helsesystem som sprer kompetanse og innsikt.

KS sitt kartleggingsverktøy «Veikart for tjenesteinnovasjon» er en generell metode for å få oversikt over arbeidsprosessene i en virksomhet, deler av en virksomhet eller prosesser som berører flere organisasjoner. Derfor kan dette være et nyttig verktøy når en skal forbedre eller utvikle bedre tjenester for innbyggerne i en kommune, eller forbedre samhandling mellom ulike aktører for å skape mer helhet og sammenheng i tjenestene.

Innovasjon betyr ikke alltid å etablere nye tiltak. Det kan også være nye måter å samarbeide på, for eksempel mellom kommuner, helseforetak og akademia i Innlandet, for å nevne noe.

Veikartet tar deg gjennom seks faser, fra behovet oppstår til ny praksis er satt i drift, og verktøyene presenteres under hver fase:

I denne workshopen får du kjennskap til veikartet, både tanken bak og hensikten med verktøyet, og du får øve på å bruke det, sammen med andre. Prosessen ledes av Therese Sivertsen fra KS. Therese er spesialrådgiver og har lang erfaring fra kvalitetsutvikling, innovasjon, digitalisering og prosessledelse.

Opplegget for dagen er en kombinasjon av korte innlegg/introduksjoner og en kikk inn i veikartet med tilhørende arbeidsøkter der vi prøver ut ulike verktøy. Dagen er lagt opp som «breddeidrett», altså smakebiter, prøving og «leiting», så er det opp til hver av deltakerne selv å gjøre dypdykk og sikte mot «toppidrett» i etterkant, hvis ønskelig.

Agenda:

Veikart for tjenesteinnovasjon – hvorfor, hva og hvordan?  v/ Therese Sivertsen, KS Kvalitetsutvikling

 • Del 1: Introduksjon av veikartet [bakgrunn, faser, verktøy] 
 • Del 2: Å finne det egentlige behovet – metoder og praktisk arbeid
  • Kort intro
  • Dykk i verktøy [praktiske oppgaver]
 • Del 3: Hvordan dokumenterer vi og forstår innsikten? 
  • Kort intro
  • Dykk i verktøy [praktiske oppgaver]
 • Del 4: Hvordan finne og kvalifisere løsninger? 
  • Kort intro
  • Dykk i verktøy [praktiske oppgaver]
 • Del 5: Veikartet generelt, og bruken «hjemme» spesielt 
  • Noen enkle råd på veien

 

Deltakelse er gratis, men krever påmelding slik at vi får bestilt nok lunsjmat til alle.