16. november 2023

VR

VR i helse-dagen

Tidspunkt: 08:30-16:00 | Sted: Hamar Kulturhus

Sammen med klyngen VRINN og Sykehuset Innlandet arrangerer vi VR i helse-dagen, som er en av to dager av den store konferansen Nordic VR Forum. Arrangementet er en møteplass og nettverksarena for erfaringsutveksling fra prosjekter i ulike faser, samt en lærings- og demonstrasjonsarena for praktisk bruk av VR (virtuell virkelighet), AR (utvidet virkelighet) og tilstøtende teknologier innen helsesektoren.

I år er det også et eget research-track hvor du kan bli kjent med siste nytt fra forskerbenken! I tillegg vil det være mulighet for både mingling og besøk av stands gjennom hele dagen.

 

Program

Norsk tittel = innlegg foregår på norsk
Engelsk tittel = innlegg foregår på engelsk

08:30  Dørene åpner, registrering og kaffe

09:00  Workshop: introduksjon til VR/AR/XR

09:30  Pause

09:45  Velkommen og åpning av konferansen v/Keith Mellingen, klyngeleder VRINN Business Cluster

09:50 Praktisk info v/dagens vert Ingrid O. Busterud, daglig leder Helseinn og Elise Kolås, spesialrådgiver Sykehuset Innlandet

09:55  Førstehjelp i VR v/Are S. Vindfallet Making View og Alexander Mackenzie Røde Kors Førstehjelp

10:10  Erfaringar med VR&AR på sjukehusene i Helse Vest v/Håkon Garfors, Innovasjonsavd. Helse Vest IKT

10:30  Mestring av sosiale situasjoner gjennom Simlis VR & AI-teknologi v/Aili Løchen Simli

10:45  Pause

11:00 360-video i VR: Traumemottak fra pasientens perspektiv v/Kjersti Natvig Antonsen og Lars Aune Svarthaug NTNU

11:15 Bruk av VR-simulering som undervisningsmetode for fremtidige tolker og tolkebrukere v/Maria Abad Colom and Susanna Calvert OsloMet

11:30 Pitching

12:00 – 13:00 Lunsj og mingling / besøke stands

13:00 VR beyond boundaries: Aiding gender-based violence victims in post war zones and trauma survivors v/Markus Haraldseid Fornix and Maria Rogers Kirkens Nødhjelp

13:15 The Magic Dust – how good storytelling, characters and the x-factor can make a difference in learning and education v/Arnt Christian Scheele Qvisten XTND

13:30 Pause

Parallelle sesjoner

#1 Research Track
13:45 
Introduction to Research track (Hovedsal)

13:50 VR-based interventions for promoting social participation among people with mental health and substance use disorders v/Jan Aasen & Ole E. Flaten Sykehuset Innlandet / Høgskolen i Innlandet

14:05 Developing a serious game for accurate pain detection through VR and brain-computer interfaces v/Meisam Taheri Høgskolen i Innlandet

14:15  Testing patients’ privacy preference in a health monitoring environment v/Luyi Sun NTNU

14:25 RecoVRy – Pushing the boundaries in psychosis treatment v/Andreas Seierstad & Christer Gjerstad OUS/UiO

14:35 VR-SIMI as a pedagogic method within learning and education of non-technical skills among healthcare professionals v/Siv Lena Birkheim Høgskolen i Innlandet

#2 VR – lekeplassen
13:45
VR-lekeplass (Mulitsal)
Vil du prøve selv? I multisalen legges det til rette for lavterskel testing av VR-løsninger innen helse.

15:00 Pause

15:15 The XR-powered future of healthcare v/Floris van der Breggen SyncVR

15:45 Avslutning og utdeling av pris for årets stand

16:00 Slutt