1. november 2022

VR

VR i helse-dagen

Tidspunkt: 08:30- | Sted: Hamar Kulturhus

Sammen med klyngen VRINN og Sykehuset Innlandet arrangerer vi VR i helse-dagen, som er en av to dager av den store konferansen Nordic VR Forum. Arrangementet er en møteplass og nettverksarena for erfaringsutveksling fra prosjekter i ulike faser, samt en lærings- og demonstrasjonsarena for praktisk bruk av VR (virtuell virkelighet), AR (utvidet virkelighet) og tilstøtende teknologier innen helsesektoren.

I år er dagen delt opp i tre temaer:

  • Mental helse
  • Trening og utdanning
  • Workshop

I tillegg vil det være en paneldebatt, og mulighet for både mingling og besøk av stands gjennom hele dagen.

 

Program

Fra 08:30 til 09:55
Introduksjon

08:30  Dørene åpner, registrering og kaffe

09:00  Workshop: introduksjon til VR/AR/XR

09:30  Pause

09:40  Velkommen og åpning av konferansen v/Keith Mellingen, klyngeleder VRINN Business Cluster

09:45 Praktisk info v/dagens vert Ingrid O. Busterud, daglig leder Helseinn og Elise Kolås Sykehuset Innlandet

Fra 09:55 til 11:00
Del 1: Mental helse

09:55  VR skaper gode øyeblikk og unike opplevelser – også for eldre v/Marthe Dyrud VilMer

10:10  Persontilpasset bruk av VR-teknologi i intensiv eksponeringsterapi v/Nordlandssykehuset Bodø/Fornix

10:30  VR-assistert terapi for ungdom med psykose v/Anita Barsnes Haukeland Universitetssykehus

10:45  Pause

Fra 11:00 til 14:00
Del 2: Trening og utdanning

11:00 Innovasjonspartnerskap – VR som simuleringsverktøy i psykisk helse v/ Erlend Thorup St. Olav, Ingeborg Kristoffersen Attensi AS, Gøril Storrø EGGS Design

11:15 Virtuelt skadested i ambulansetjenesten v/Jon Richard Figenschou Ambulansetjenesten i Vestre Viken

11:30 Pitching v/Frode Johansen HiNN, Sykehuspartner, MakingView

12:00 – 13:00 Lunsj og mingling

13:00 Hvordan sikre bærekraftig VR-tjeneste i rutinedrift v/Håvard Snarby Connect the dots AS, Tove Normann ved USHT Troms og Finnmark

13:15 Sykepleieres erfaringer med bruk av VR i opplæring ved truende adferd hos pasienter på sykehus v/Marianne Hoff og Jørghild Jensen VID vitenskapelige høyskole

13:30 Utvikling og implementering av ferdighetstrening i VR for ergoterapiutdanning v/Else Britt Bruset OsloMET

13:45  Pause

Fra 14:00 – 21:00
Del 3: Workshop, paneldebatt og mingling

14:00 – 15:00 Workshop 1: Hva skal til for å lykkes med VR? 5 konkrete tips som sikrer god implementering og bruk av VR i regi av MakingView og Fynd Reality

14:00 – 15:00 Workshop 2: VR Simulering i regi av SIM Innlandet og Stavanger Universitetssjukehus

15:00  Pause

15:15  Paneldebatt: “Funker Det?”

15:45 Oppsummering v/dagens vert Ingrid O. Busterud daglig leder Helseinn

15:50 – 17:30 Mingling og tapas fra Satellitten på Kulturhuset

18:00 – 21:00 Oppmøte på Park Gründer og Næringshus for pølser og drinker