15. februar 2024

Digitalt møte

Webinar om utlysning: folkehelseprogrammet

Tidspunkt: 12:00-13:30 | Sted: Teams

Innlandet fylkeskommune, i samarbeid med Østlandsforskning og Helseinn, arrangerer et infomøte om utlysningen til program for folkehelsearbeid i Innlandet, 2024-26. Kommuner i Innlandet kan søke om midler, med søknadsfrist 15. mai. 

Målgruppe: Webinaret er åpent for alle, men det er kun kommuner i Innlandet som kan søke. 

Søknadstype: Program for folkehelsearbeid i Innlandet,
2024-26

Søknadsfrist: 15. mai 2024

Les mer om utlysningen her

Agenda

– Velkommen v/ fylkeskommunen
– Om program for folkehelsearbeid v/ Helsedirektoratet
– Informasjon om utlysningen, vurderingskriterier og søknadsskjema v/ fylkeskommunen
– Åpent for spørsmål
– 5 tips i søknadsarbeidet v/ Østlandsforskning
– Informasjon om søkeverksted og bistand i søknadsprosessen v/ Østlandsforskning og Helseinn

Fysiske søkeverksted blir arrangert i etterkant av webinaret, på Lillehammer 15. mars og Elverum 8. april. 

Har du ikke mulighet til å få med deg webinaret live?
Vi gjør opptak og sender ut til de påmeldte i etterkant – så meld deg på for å få tilsendt opptaket.