Helseinn får anerkjennelse i europeisk klyngeordning

Vi i Helseinn har kommet oss gjennom nåløyet, og er nå ESCA-sertifisert! Det er første gang Helseinn har blitt vurdert, og vi er stolte over å ha oppnådd bronsemerket.

Helseinn har i høst vært gjennom en prosess for klyngesertifisering gjennom det europeiske programmet The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). ESCA gjennomfører sertifiseringsordningen på vegne av Europakommisjonen, og målet er å utvikle verdensledende klynger gjennom å styrke klyngeadministrasjonene i deres arbeid.  

Det er første gang Helseinn blir vurdert av ESCA, og vi er svært stolte av at vi oppnådde bronsemerket, forteller klyngeleder Ingrid Olstad Busterud. Gjennom prosessen har vi blitt vurdert ut fra ulike kriterier, som styring og ledelse av klyngen, sammensetning av medlemsvirksomheter, finansiering, klyngens strategi, aktiviteter og oppnådde resultater.  

-Det har vært en lærerrik og morsom prosess, forteller Ingrid videre.

Gjennom sertifiseringen har vi blitt nøye vurdert og sammenliknet med andre klynger både i norsk og internasjonal sammenheng. Vi har også funnet frem til områder som vi ønsker å jobbe videre med, og for oss i Helseinn er arbeidet med å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten blant våre medlemmer fortsatt et viktig satsningsområde.

Vi i Innlandet trenger å bli enda bedre til å utvikle og få tilslag på prosjekter i Forskningsrådet, men også å se mot større finansieringsordninger i EU. Så dette kommer vi til å jobbe videre med, og vi ønsker å styrke de små og mellomstore bedriftene i enda større grad. Også vil vi selvsagt bli bedre til å samarbeide med tilsvarende innovasjonsmiljøer i EU. Med dette kvalitetsmerket er vi godt på vei til å løfte Helseinn og våre samarbeidspartnere ut i verden, sier en fornøyd og stolt klyngeleder.