Helseinn med som pilot i Innovasjon Norges klyngeprogram

Helseinn er tatt opp som pilot i Innovasjon Norges nye hub/node-program. Gjennom prosjektet skal Helseinn samarbeide tett med de store nasjonale klyngene innen helse- og velferdsteknologi, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster.

Mandag 15. november lanserte Innovasjon Norge hvilke klynger som er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters under et stort arrangement i Oslo. På scenen sto blant andre kommunalminister Bjørn Arild Gram sammen med administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Også i år har interessen for å bli tatt opp i klyngeprogrammet vært stor. Klynger og nettverk fra hele landet og fra ulike bransjer har søkt om opptak. Målsetningen med klyngeprogrammet er bidra til verdiskaping i norsk næringsliv. Klyngeprogrammet eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

Helseinn har blitt tatt opp som pilot i en ny ordning som vil mobilisere til at regionale nettverk knytter seg til mer modne og etablerte klynger. Gjennom ordningen skal Helseinn samarbeide tett med de store nasjonale klyngene innen helse- og velferdsteknologi, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster gjennom pilotprosjektet NH2 Helse.

Helseinn har jobbet godt som klynge i flere år og opptak i klyngeprogrammet er både en anerkjennelse av klyngens arbeid og tro på at Helseinn, sammen med de to andre helseklyngene, vil bidra til ytterligere utvikling av innovasjonsøkosystemet i helsenæringen sier Anne Morseth, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Innlandet.

– Dette er utrolig gode nyheter for oss i Helseinn, sier daglig leder Ingrid Olstad Busterud. Vi har gjennom de siste årene utviklet Helseinn til å bli en robust folkehelseklynge med aktører fra hele Innlandet. Med god støtte fra Innlandet fylkeskommune har vi etablert et stort nettverk bestående av kommuner, sykehus, akademia, bedrifter og frivillige organisasjoner. Felles for alle aktørene er at de deler visjonen om å bidra til bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester. Med denne anerkjennelsen fra Innovasjon Norge får vi nå mulighet til å ta steget opp med de store nasjonale klyngene, og bidra til større verdiskaping for bedriftene i Innlandet. -Vi står overfor store utfordringer innenfor helsesektoren, og det er mange spørsmål som må løses i løpet av de neste årene. Samtidig har vi også et mulighetsrom i Innlandet, med etableringen av en ny sykehusstruktur fram mot 2028. Næringslivet er en viktig del av løsningen, og de kan bidra både til å skape bedre helsetjenester, samtidig som de bidrar til vekst og nye arbeidsplasser, sier Busterud.

Gjennom klyngesamarbeidet skal vi bidra til å løfte innovasjonsevnen hos bedriftene, og koble behov i helsesektoren med løsninger fra næringslivet. Piloten skal skape verdier for bedriftene gjennom å legge til rette for nye partnerskap og kunnskapsdeling, øke graden av brukerinvolvering og datasikkerhet i produktutvikling, tjenesteutvikling og forskningsaktivitet, sier prosjektleder for NH2 Helse, Rannveig Finsveen.

En av bedriftene som er aktive i NH2 prosjektet er Helseinnpartner Ikomm AS. Seniorrådgiver Stian Undbekken er en av de entusiastiske representantene i styringsgruppen. – Helseinn har utviklet et unikt samarbeid mellom sykehus, kommuner, frivillige organisasjoner og akademia. Som IT-leverandør ser vi at for offentlige aktører er det fortsatt krevende å bli med på innovasjons- og utviklingsprosjekter. Da kan et godt samarbeid i regi av Helseinn bidra til å utvikle nye tjenester og produkter gjennom offentlig/privat samarbeid og økt bruk av virkemiddelapparatet. Vi gleder oss derfor veldig til å videreutvikle nettverkssamarbeidet i sammen med våre partnere i Helseinn, sier Undbekken.

Fra venstre:

Håkon Hauglie, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Janicke Andreassen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Anne Cathrin Østebø, Daglig leder i Validé, Lena Nymo Helli, daglig leder Norway Health Tech, Rannveig Finsveen, prosjektleder Helseinn, Ingrid Olstad Busterud, daglig leder Helseinn, og Bjørn Arild Gram, Kommunal- og distriktsminister. Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge