Nettverkssamarbeid gir superkrefter!

I Helseinn elsker vi samarbeid og læring på tvers, og vi vet hvor verdifullt nettverksarbeid er. Derfor er vi glade for å inngå et samarbeid med Digi Innlandet, som er et nettverk bestående av alle kommunene i Innlandet.

Digi Innlandet er et strategisk og operativt samarbeid innen digitalisering, og en felles kraft for å håndtere den digitale utviklingen. I likhet med Helseinn, brenner Digi Innlandet for å utvikle gode, likeverdige og bærekraftige tjenester til innbyggerne i hele Innlandet. Sammen med kommuner og fylkeskommunen jobber Digi Innlandet med å innføre og få effekt av nasjonale fellesløsninger, samt å koordinere innspill og behov for videreutvikling av eksisterende eller nye nasjonale fellesløsninger til KS.

– Skal vi skape likeverdige helsetjenester i hele Innlandet, trenger vi møteplasser hvor vi kan jobbe sammen med alle aktørene mot felles mål. Helseinn har unike arenaer og kompetanse som vil skal utnytte til det beste for kommunene i Innlandet, sier nettverksleder Hans Ivar Festad.

En annen nettverkskoordinator vi samarbeider tett med, er Tor Sætrang. Tor er nettverkskoordinator for velferdsteknologi i Innlandet, og skal bidra til koordinering og samhandling med kompetansemiljøer og organisasjoner som jobber med velferdsteknologi. Funksjonen administreres gjennom KS, og er en del av Digi Innlandet. Samarbeid med Helseinn er derfor en naturlig del av jobben.

– For å være en ressurs for alle kommunene i Innlandet, ønsker jeg å benytte meg av de nettverkene og arenaene som allerede er etablert. Helseinns innovasjonsarenaer i Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Otta er glimrende utgangspunkt for å treffe kommunene og jobbe sammen for å utvikle eller ta i bruk nye løsninger. Samtidig består Helseinns nettverk av flinke fagfolk fra akademia, sykehus og næringsliv, som alle er viktige bidragsytere i den digitale transformasjonen vi står overfor, sier Tor Sætrang.