Agena AS

Agena AS er et lite konsern i Elverum hvor hovedaktiviteten gjennomføres i Tunet Elverum AS. I snart 30 år har de jobbet for å være en viktig og kompetansehevende bedrift for mennesker, som av ulike årsaker har utfordringer med å nyttiggjøre sine ressurser i arbeidslivet. Gjennom produksjon av varer og tjenester på arbeidsstasjoner, med metodisk og faglig veiledning, bidrar de til å styrke den enkeltes kvalifikasjoner og karrieremuligheter.

Tilknyttede NAV-kontor og lokalt arbeidsmarked er Agenas mest sentrale samarbeidspartnere. Staben består av 18 ordinært ansatte som jobber sammen med ytterligere 34 ansatte, med en grad av tilrettelagt arbeid.

Vi tilstreber å være samfunnsengasjerte, slik at vi med framtidsrettet kompetanse er oppdaterte og utviklingsorientert – vi tar også drømmene på alvor!

Agenas varemerke er å være gode på å bli kjent med mennesker – og med stor bredde i kompetanse og erfaring kan de støtte enkeltpersoner, så vel som bedrifter innen personalutvikling. Innenfor selskapet Agena Personal kan vi bistå bedrifter og personer med team- eller personligutvikling uavhengig av NAV.