Atea

Atea leverer teknologi som skaper et smartere helse-Norge.

Atea jobber med teknologi som skal bidra med å skape trygghet, verdighet og mestring – uavhengig av livssituasjon. Gjennom teknologi og verktøy kan de gi folk flest bedre livskvalitet og samtidig gjøre Norge til et tryggere og smartere land å bo i.

Atea leverer alt fra enkle teknologiske løsninger som mobil trygghetsalarm eller digitalt tilsyn til større løsninger. Dette kan være lokaliseringsløsninger og pasientsignal til en institusjon – men også en plattform for hele kommunen som vil gi mer innsikt, oversikt og forutsigbarhet for å drive utviklingen videre og forbedre produktene.

Atea Digital Plattform gir mulighet til å dele innsikt og data på tvers av løsninger og sektorer i en kommune. Ett sted for alt – også data som kan bidra til å forutse sykdomsforløp.

Femti års erfaring i IT-bransjen skaper trygghet, samtidig som Atea har kompetanse i de fleste sektorer og skaper helhetlig løsninger i alle skalaer. Atea har et eget sikkerhetsteam som jobber døgnet rundt med IT-sikkerhet og digitale verdier.

Vi tror på innsikt. Jo mer vi vet, desto mer kan vi forebygge og forbedre. Skal vi levere gode løsninger til helsesektoren må vi forstå hvordan helse- og omsorgstjenester leveres i kommunene. Vi har derfor ansatt rådgivere med helsefaglig bakgrunn og kompetanse som bidrar i design av løsninger og ikke minst opplæring. Derfor er også medlemskapet i HelseINN viktig for oss i den videre utviklingen av våre løsninger og tjenester innenfor velferdsteknologiområdet.