CGI

CGI er et globalt selskap innen teknologi og forretningstjenester som betjener 5.500 kunder over hele verden med en arbeidsstyrke på 77.500. CGI er også et produktselskap med 175+ løsninger som betjener 30 000 kunder.

I Norge bistår CGI både offentlig og private kunder med å realisere nye muligheter ved hjelp av teknologi. CGI kombinerer forretningsinnsikt og markedskunnskap med solid kompetanse innen design og teknologi for å tilby kundene et bredt spekter av tjenester fra strategi til drift. CGIs heleid datterselskap Inventas er et av Norges største miljøer av designere og produktutviklere med bakgrunn både fra design og ingeniørfag. CGI har også en produktportefølje av over 175 produkter som utfyller tjenesteporteføljen og som bidrar til å redusere utviklingstiden og usikkerhet i drift.

CGIs satsning innen omsorg og helse – «Smart Care» – bygger på produkt og prosjekterfaringer fra sykehussektoren, nasjonale ehelsesatsninger og utvikling av medtek produkter. Smart Care adresserer muligheten for å realisere helhetlige helse- og omsorgstjenester ved å trekke på kunnskap innen medtech, biologi og datavitenskap. Les mer om «Smart Care» her.

CGIs medarbeidere har et bredt spekter av ferdigheter som spenner over tjenester gjennom prosjektets livssyklus og løsnings levetid. Inventas – CGIs teknologibyrå – har mer enn 120 design- og industridesignere og mekaniske og elektriske ingeniører. For helsevesenet betyr dette å utvikle produkter og tjenester for detaljhandel og produksjon av helse og bidra til å skape helseøkosystemer.