Forut

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

 

FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

Vi driver utviklingssamarbeid med partnere i Asia og Afrika og informasjonskampanjer for skoler og barnehager i Norge. Hovedkontoret ligger på Gjøvik i Innlandet. FORUT mener at utvikling krever en helhetlig tilnærming. Vi arbeider på seks tematiske områder som virker sammen: barnerettigheter, kvinner og likestilling, rus som utviklingshinder, psykisk helse, arbeid og inntekt og godt styresett.

Opplysende og holdningsskapende arbeid i Norge er i tillegg til prosjektsamarbeidet en viktig del av FORUTs virksomhet. Denne virksomheten, som har fått et stort omfang, fokuserer generelt på nord/sør-spørsmål, men også på FORUTs egen virksomhet og idégrunnlag.

I over 30 år har FORUT hatt en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar opp mot 100 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer.