Friskstiftelsen

Friskstiftelsen er en privat, ideell, ikke-kommersiell og livssynsnøytral virksomhet, som gjennom avtale med Helse Sør-Øst leverer spesialisthelsetjenester innen døgnbehandling psykisk helsevern.

Målgruppen er pasienter eldre enn 18 år og innen diagnosegruppene alvorlig angst, depresjon, PTSD (traumelidelse) og/eller vansker i relasjon til andre. Vi holder til på Terningen Arena i Elverum.

Motivasjonen for og verdien av et medlemskap i HelseINN er for oss primært knyttet til nettverksbygging & synliggjøring. Dette med hensikt om å bli kjent med, få impulser fra og presentere seg for, også aktører fra andre bransjer enn psykisk helsevern.