FYND Reality

Fynd Reality (tidligere EON Reality) utvikler systemer for opplæring, trening og samhandling i tett samarbeid med kundens fagkompetanse.  Samhandlingsplattformen CORE muliggjør sømløs, interaktiv kommunikasjon hvor som helst, når som helst, med hvem som helst og på hvilken som helst enhet. 

Usikker på hva Fynd betyr? Det er et norsk ord av norrøn opprinnelse som betyr kraft eller virkningsfullhet – altså akkurat det vi ønsker å oppnå!