Inmeta

Inmeta har spesielt fokus på utvikling av løsninger og tjenester innenfor; systemutvikling, design og innovasjon, BI (Business Intelligence), samhandling, intranett, saksbehandling, selvbetjening, E-handel og AI/ML (Machine Learning). Ved bruk av tjenestedesign kan man skape brukervennlige løsninger.

Vår tilnærming til teknologi er menneskesentrert og vi baserer arbeidet vårt på empati og innsikt i menneskets behov. Vi forstår at innovasjon vil nå sin største effekt når det adresserer viktige utfordringer på en meningsfull måte. Vi jobber med å gjøre det kompliserte enkelt og vi jobber hver dag for å holde posisjonen som en av Norges ledende IT-aktører.

Inmeta Consulting AS er en del av Crayon-konsernet som er notert på Oslo Børs. Selskapet har i dag ca. 1600 ansatte i 35 land (50 kontorer), som til sammen dekker ca. 80 % av det faktiske markedet for sine tjenester. Inmeta har per i dag 200 ansatte og omsatte i 2019 for 249 MNOK, med et positivt årsresultat på 23 MNOK. Selskapet har kontorer i Oslo, Trondheim og Hamar.