Jodacare

Jodacare er en sikker plattform for kommunikasjon rundt en sårbar person. Menneskeverdet til personer med eksempelvis demens og utviklingshemminger styrkes ved å gi de en sammenheng i tilværelsen ved bruk av bilder og dialog, noe som igjen skaper ro for både tjenestemottaker og pårørende. 

Som pårørende eller nærstående gir Jodacare deg informasjon om hva som skjer i det daglige rundt den du er glad i. Hvem var hjemme hos mor i går kveld? Hvordan var dagen på arbeidstrening for sønnen min? Jodacare gir deg ro og forutsigbarhet i hverdagen.

Som mottaker av helsetjenester i eksempelvis bolig eller fra hjemmetjeneste er det trygt å vite at både helsepersonell og pårørende er oppdatert på hva som skjer med deg. Når du får besøk, kan dere se på minner i Jodacare og ha noe fint å snakke om.

Som helsepersonell kan du være trygg på at de pårørende vet hvilken god jobb du gjør, og at deres forventninger til deg blir møtt på en god måte. Den digitale kontaktboken hjelper deg med å holde deg oppdatert og bli kjent med tjenestemottakerne ut over deres sykdomshistorie.

Jodacare har startet et datterselskap, Jodapro,  som har som formål å dele kompetanse mellom helsepersonell. Første prosjekt de gjennomførte er bruk av et stemmestyrt hodekamera i ambulansetjenesten. Videre vil de jobbe med samarbeid mellom hjemmetjenesten og sykehus.