Making View

Making View utvikler XR-teknologi med fokus på å både øke kvaliteten og effektivisere dagens helsetjenester, samtidig som de hele tiden jobber mot å treffe morgendagens behov. Ved bruk av VR tilbyr de løsninger for å se mulighetene som ligger fremfor oss. 

Making View står også bak ABCD-prosedyren sammen med NTNU, et læringsverktøy i VR som gir studenter på medisin, helse og sosialfag mulighet til å trene på tverrprofesjonell samarbeidslæring langs pasientforløp i virtuelle arenaer, uavhengig av annen timeplanfestet undervisning.

ABCDE prosedyren er en systematisk klinisk observasjon som kan brukes i starten på alle situasjoner. Prosedyren må øves på for å bli automatisert og den går ut på å undersøke det mest kritiske først. I akutte situasjoner kan ABCDE hjelpe til med å prioritere undersøkelser og tiltak, mens i en ikke-akutt situasjon kan prosedyren brukes til å få en klinisk status av pasienten. Den kan også brukes til å vurdere om pasientens status endrer seg over tid, og den sikrer at man får gjort alle vitale undersøkelser.